ochrana-oznamovatelu


Oznámení protiprávního jednání

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu Směrnice a Zákona je možné činit v případě, že jste se o jednání ve společnosti patřící do Koncernu STV INVEST a.s., které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dověděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost patřící do Koncernu STV INVEST a.s.

 

Možnosti podávání oznámení:

- Telefonicky na čísle +420 778 757 897

- Osobně na adrese Bořiny 1145, 572 01 Polička, po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 778 757 897 nebo na e-mailu oznameni@stvservice.cz

- Písemně přes e-mail: oznameni@stvservice.cz

- Písemně poštou na adresu: Bořiny 1145, 572 01 Polička v obálce označené: „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“.

- Oznamovatel může oznámení podat také prostřednictvím externího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti

Příslušnou osobou určenou k přijímání, zkoumání a dalšímu nakládání s oznámeními je Mgr. Jana Machová, zastupující příslušnou osobou je PhDr. Roman Bis, MBA.

Oznamovatel a osoby, které mu poskytly pomoc nebo informace v rámci jeho oznámení, podléhají ochraně, která spočívá v zamezení odvetných opatření. Oznámení bude uchováváno tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.