STV GROUP navazuje v Poličce na historii „baťovského“ rozvoje města

STV GROUP ve spolupráci s městem Polička postaví 32 bytových jednotek pro své zaměstnance a další občany města.

První československá muniční továrna, Adamovské strojírny, Poličské strojírny, a nyní STV GROUP. I když strojírenská a muniční továrna v Bořinách v Poličce změnila jména, speciální muniční a strojírenská výroba po více než sto let patří k jednomu z hlavních podnikatelských oborů v regionu. Právě posledně jmenovaná firma STV GROUP jí v posledních letech vdechla nový život. Svými významnými investicemi tak nejenom vytváří stále nová pracovní místa pro široký region Poličky a částí Pardubického kraje a Kraje Vysočina, ale přitahuje i odborníky a pracovníky z jiných koutů naší země.

Když procházíme Poličkou, téměř na každém rohu můžeme potkat budovy, které v minulosti vybudovala muniční a strojírenská továrna nejenom pro své zaměstnance, ale i pro celkové zkvalitnění života ve městě. Byly postaveny nejen bytové domy, ale i budovy občanské vybavenosti. Každá budova, i když se jednalo třeba o zastávku autobusu ve městě nebo malý sklad v továrně, nesla a stále nese své inventární číslo. Můžeme jich za více než stoletou historii výrobního podniku v Poličce a okolí napočítat doslova stovky.

Právě v této filosofii sepětí výroby, města a lidí v něm, navazuje i STV GROUP. Cíl si přitom nevytyčila malý. Společnost totiž opraví chátrající dětský domov a vybuduje v této lokalitě celkem 32 bytových jednotek. Ty navazují na předchozí koncept města Polička postavit městské bydlení právě v tomto opuštěném objektu. Společnost STV GROUP jako jeden z největších zaměstnavatelů v regionu nabídla městu Poličce odkoupení záměru a vybudování těchto bytových jednotek ve vlastní režii. Zastupitelstvo města rozhodnulo o odprodeji objektu a projektem jeho revitalizace a přestavby v květnu 2023.

STV GROUP však nemá v plánu pouze rekonstruovat chátrající budovu, ale dostaví dva další bytové domy. Část bytů bude využívána na městské nájemní bydlení, větší část pak na nájemní bydlení pro zaměstnance podniku.

David Hác, předseda představenstva STV GROUP, vysvětlil záměr, proč jeden z největších českých zbrojařů myslí i na své zaměstnance a rozvoj regionu: „Víme, jak je v této době složité provádět bytovou výstavbu. Dostupné a kvalitní bydlení chybí, pro mnoho rodin je obtížné vzít si třeba i hypotéku. Naší filosofií je ve spolupráci v městem Polička a panem starostou právě toto nabídnout. Vzniknou nejenom městské byty, ale i dostupné byty pro naše perspektivní zaměstnance a jejich rodiny. Věříme, že tento projekt zatraktivní práci v STV GROUP a sesterských společnostech, zaměstnancům se zkrátí čas nutný pro dojíždění do práce a zaměstnanci budou více žít v sepětí s městem, kde podnikáme. Moc si ceníme konstruktivního přístupu zastupitelstva a pana starosty a jsme hrdí, že budeme pokračovat v tradici trvající už přes sto let.“

Rekonstrukce i nová výstavba by měla být přitom hotová v téměř rekordním čase, kdy se očekává stěhování nájemníků už na začátku roku 2026. Město Polička po dokončení získá 6 bytových jednotek.

Galerie

Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.