Spuštění nové linky na plnění (nejen) dělostřeleckých granátů je pro STV GROUP začátek nové éry

Společnost STV GROUP se ve svém provozu v Poličce připravuje na novou éru výroby 155milimetrové munice pro děla NATO. V poslední době proto investuje zejména do rozvoje výroby velkorážové munice. V letošním roce společnost například uvedla do provozu novou linku na plnění dělostřeleckých střel trhavinou.

Časopis CZDEFENCE ve svém prosincovém čísle přinesl reportáž z výroby velkorážové munice v v STV GROUP.

Společnost STV GROUP se ve svém provozu v Poličce připravuje na novou éru výroby 155milimetrové munice pro děla NATO. V poslední době proto investuje zejména do rozvoje výroby velkorážové munice. V letošním roce společnost například uvedla do provozu novou linku na plnění dělostřeleckých střel trhavinou, kdy jednovřetenový šnekovací automat SA-15 nakoupila od předního evropského výrobce Konštrukta Industry. Jde o nejmodernější generaci plnících strojů na velkorážní munici. Konštrukta je navíc jediným výrobcem tohoto typu stroje, který vyváží do mnoha zemí.

Šroubové vytlačování neboli šnekování je vysoce účinná technologie plnění dělostřelecké, tankové nebo minometné munice. Tato metoda se provádí horkým šroubem a je založena na kontinuálním lisování výbušniny, a to vrstvu po vrstvě uvnitř dutiny pláště. Zpracovávaný materiál si zachovává své primární vlastnosti, které jsou základním požadavkem pro zajištění stálé kvality výbušné náplně. Tato technologie, v porovnání s litím roztavené trhaviny, redukuje nebezpečí vzniku takzvaných lunkrů, tedy mezer a bublin v trhavině při jejím tuhnutí. Navíc se jedná v porovnání s technologií laborace litím o rychlejší a energeticky méně náročnou metodu plnění.

Zajímalo nás, jaké jsou výhody stroje SA-15, proto jsme se ve výrobním provozu továrny v Poličce zeptali vedoucího výroby STV GROUP Ing. Martina Novotného, který nám sdělil, že se jedná zejména o velmi efektivní a krátkou dobu plnění. Šnekový extruzní plnicí stroj je umístěn v bunkru a pracuje bez přítomnosti obsluhy, aby byla zajištěna vysoká úroveň provozní bezpečnosti. V Poličce má „kobka“, ve které je stroj umístěn, železobetonové zdi široké dva a půl metru a musí vydržet výbuch těla granátu. Vzhledem k teplotě celého procesu (cca 60 stupňů) stav nálože výbušniny bezprostředně po procesu plnění umožňuje pokračovat v dalších operacích. Není také vyžadována kontrola kvality rentgenovým systémem. Tato metoda využívá pro kontrolu kvality dělená těla a má specifickou strukturu, která je málo náchylná k defektům, jako jsou bubliny, praskliny nebo jiné kvalitativní vady. Není nutné měnit skupenství výbušné látky z pevné do kapalné fáze a naopak. Výrobní proces je kontinuální, takže není nutné shromažďovat velké množství naplněných těl granátů ve výrobním prostoru.

Celý proces plnění granátu se odehrává v prostoru jediné haly. Na jednom konci zavážejí pracovníci připravená tělamunice k mírnému nahřátí na přesnou teplotu, a přes proces šnekování a následné čistění prostoru pro roznětku a proces lakování na konci toho samého prostoru opouštějí halu granáty bez zapalovače. Granáty se plní TNT v pevném skupenství, které také prochází minimálním ohřevem. Díky domu je látka schopna vytvořit homogenní pevný celek. Plnící stroj je univerzální a při krátké výměně nastavení vstupních parametrů a velikosti šneku umožňuje plnění munice v rážích od 76 mm do 155 mm. Celý proces výroby jsme si mohli osobně projít i s kamerou. Mezi výhody stroje patří také relativně nízké energetické náklady a možnost obsluhy malým týmem zaměstnanců.

Celý výrobní proces provázejí přísné bezpečnostní podmínky a nutná údržba. Kontrola kvality šnekovaného TNT se provádí pomocí dělených těl a po jejich rozebrání řezem náplně tak, aby byly odhaleny i ty nejmenší výrobní vady. V současnosti plní stroj dělostřelecké granáty ráže 122 mm, a jak už jsme již uvedli dříve, je připraven na spuštění plnění munice 155 mm pro děla NATO. Technologie je také uzpůsobena k plnění dělostřelecké munice s prodlouženým dostřelem. Celková výrobní kapacita linky je dle ráže munice 56 000 – 150 000 kusů ročně.

Předsedy představenstva STV GROUP Davida Háce jsme se zeptali, co si od spuštění nové linky na plnění dělostřeleckých granátů společnost slibuje: „Pro nás to znamená začátek nové éry, protože linka na výrobu velkoformátové munice SA-15 je linka, která nám umožní nejenom vyrábět munici tzv. sovětské éry, ale dovoluje nám vyrábět taktéž munici, která je shodná se západními typy a je kompatibilní s municí NATO. To znamená, že nyní začínáme mít opravdu schopnost vyrábět munici od ráže 81 milimetrů až do ráže 155 milimetrů.“ Současně David Hác doplňuje, že přechod na nový stroj SA-15 byl celkem snadný, protože s typem stroje SA již měla společnost své zkušenosti: „My jsme stroje od firmy Konštrukta už měli. Měli jsme šnekovačku SH-8, která byla určená pro minometné granáty ráže 120 milimetrů ruského typu. Dělali jsme na ní také munici ráže 125 mm a 152 mm.“ Podle předsedy představenstva STV GROUP je šnekování technologie, která se osvědčila.

Budoucí ambicí poličského závodu je přechod na 155mm ráži NATO. Nicméně, jak jsme se mohli přesvědčit na místě, linka již dnes vyrábí ráži 122 mm. „Co se týká toho nejbližšího období, linka po ukončení výroby munice 122 milimetrů, zahájí výrobu min 81 mm a 120 mm pro Armádu ČR. Jsou to miny do minometu Expal. A následně zhruba v lednu nebo v únoru příštího roku najede na výrobu munice 155 mm, po které v současnosti vysoká celosvětová poptávka, následně začneme připravovat munici pro certifikaci a po ukončení certifikace a dodání děl Caesar do české armády začneme sériovou výrobu této munice pro Armádu ČR,“ prozradil budoucí záměry David Hác.

Skupina STV se také snaží zapojovat do programů vypisovaných Evropskou komisí. „Zapojili jsme se do programu Track 2, kde byl požadavek dodávat v dodávkách milionů kusů munice ráže 155 milimetrů. Tam ale s námi uzavřen kontrakt nebyl,“ prozradil Hác s tím, že komise uzavřela celkem osm kontraktů, převážně s firmami z velkých západních zemí, jako je Francie a Německo. „Nicméně teď je výzva, která se jmenuje Track 3 neboli ASAP (Act in Support of Ammunition Production, pozn. redakce) a do této výzvy se rovněž chceme zapojit se svým projektem a plánujeme, že tam přihlásíme některé naše projekty na rozšíření výroby velkoobjemové munice a bude se to týkat jak munice 155 milimetrů, tak dalších typů munice,“ plánuje předseda představenstva STV GROUP David Hác, který v rámci dalšího rozvoje závodu v Poličce říká: „Určitě plánujeme nákup ještě jedné podobné linky SA-15, abychom měli redundantní technologii a měli jsme dostatečnou kapacitu.“

 

Galerie

Soubory

Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.