Návštěva paní ministryně obrany Jany Černochové v STV GROUP a.s. v Poličce.

Dne 20. října 2023 navštívila paní ministryně obrany Jana Černochová spolu s vrchní ředitelkou Radkou Konderlovou a vrchním ředitelem Lubomírem Koudelkou z Ministerstva obrany České republiky výrobní závod STV GROUP a.s. v Poličce. Doprovázeli je také Jaroslav Martinů, starosta Poličky a Michal Kortyš, senátor z Pardubického kraje.

Během své návštěvy se seznámila s výrobním programem podniku, stejně jako s probíhajícími i plánovanými investicemi do rozšiřování výroby a získávání nových schopností pro podporu Armády České republiky i navyšování exportního potenciálu. Mezi hlavní schopnosti STV GROUP patří dynamicky rostoucí segment oprav těžké vojenské techniky, výroba velkorážové munice, která probíhá v novém moderním provozu plnění těl dělostřeleckých, tankových nebo minometných granátů a finální laborace. Právě na této lince bude vyráběna mj. i munice ráže 155 mm NATO pro děla CAESAR 8x8CZ. V neposlední řadě si paní ministryně prohlédla výrobu střeliva do ručních zbraní, která probíhá s maximálním důrazem na efektivitu produkce s využitím robotizovaných pracovišť. 

David Hác, předseda správní rady STV GROUP okomentoval návštěvu paní ministryně Jany Černochové ve výrobním závodě v Poličce: „Moc si vážíme, že paní ministryně našla ve svém nabitém kalendáři prostor navštívit STV GROUP, největšího výrobce munice v České republice. Oceňujeme paní ministryni nejenom za rozvoj schopností ozbrojených sil a obranyschopnosti České republiky, ale i za zásadové postoje v rámci mezinárodní zhoršené bezpečnostní situace. Jsme česká rodinná firma a bezpečnost naší země nám není lhostejná, právě naopak. I proto jsou pro nás Ministerstvo obrany a Armáda České republiky klíčovými partnery. Je důležité vnímat funkční a rozvinutý obranný průmysl jako přirozenou součást národní bezpečnosti, nikoli pouze jako dodavatele materiálu.

STV GROUP a.s. patří mezi největší podniky obranného průmyslu v České republice. Je jediným výrobcem velkorážové munice (minometná, tanková a dělostřelecká). Dále realizuje opravy a modernizace těžké bojové techniky zejména raketometů, houfnic, tanků a bojových vozidel pěchoty. Současně dodává výstrojní součástky a prostředky balistické ochrany jednotlivce.

STV GROUP v letošním roce uvedla do provozu novou linku na plnění velkorážových střel trhavinou. Technologie od předního evropského výrobce využívá principu plnění těl střel tzv. „šnekováním“. Tato technologie, v porovnání s litím roztavené trhaviny redukuje nebezpečí vzniku lunkrů (mezer a bublin) v trhavině při jejím tuhnutí, je rychlejší a energeticky méně náročná. Technologie je uzpůsobena k plnění munice od ráže 76 mm až po 155 mm včetně verzí dělostřelecké munice s prodlouženým dostřelem. Součástí linky je automatizovaný předehřev těl střel pro snazší skluz trhaviny po stěnách střely a přesívací zařízení pro kontrolu a zajištění prvotřídní kvality vstupní trhaviny. Výsledkem tohoto technologického procesu je maximální možná kvalita trhavinové náplně a bezpečnost munice jako celku. Vysoký stupeň automatizace snižuje nároky na obsluhu, zlepšuje její pracovní prostředí a snižuje možná bezpečnostní rizika. Součástí linky je rovněž pracoviště pro čištění dutiny a závitu a v neposlední řadě lakovací box. Celková kapacita linky je dle ráže munice 56 000 – 150 000 ks ročně.

V loňském roce dostáhla skupina STV konsolidovaného obratu 7,8 mld. Kč a zisku po zdanění 1,8 mld. Kč. Aktuálně zaměstnává 800 zaměstnanců a desítky agenturních pracovníků.

STV GROUP je zejména významný exportér, kdy více jak dvě třetiny tržeb realizuje dodávkami pro další státy NATO a třetí země. To poukazuje na fakt, že český obranný průmysl má ve světě dobré jméno a je konkurenceschopný.

 

Galerie

Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal Foto Jan Schejbal
Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.