VÝBUCHOVÉ A STŘELECKÉ TESTY PRVKŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Dne 12. září 2019 proběhl v areálu Poličských strojíren a.s. workshop na téma výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury a to pod záštitou ministra vnitra, ministra obrany a předsedy Technologické agentury ČR.

Akce určená pro pracovníky institucí veřejné správy a organizací odpovědných za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a ochrany kritické infrastruktury, prezentovala výsledky řešení projektů výzkumu. Workshop doprovázely praktické ukázky jako například test odolnosti zdí proti výbuchu, test odolnosti odpadkového koše proti výbuchu nebo ochranu proti výstřelu z RPG.

 

Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.