Novinky

Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury

Dne 12. září 2019 proběhl v areálu Poličských strojíren a.s. workshop na téma výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury a to pod záštitou ministra vnitra, ministra obrany a předsedy Technologické agentury ČR. 

Akce určená pro pracovníky institucí veřejné správy a organizací odpovědných za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a ochrany kritické infrastruktury, prezentovala výsledky řešení projektů výzkumu. Workshop doprovázely praktické ukázky jako například test odolnosti zdí proti výbuchu, test odolnosti odpadkového koše proti výbuchu nebo ochranu proti výstřelu z RPG.

Foto: VVÚ, s.p.