TISKOVÁ ZPRÁVA:

STV GROUP A.S. jako systémový integrátor zastřeší dodávky munice pro houfnice Caesar

Certifikace i výroba munice pro nové samohybné houfnice zajistí české firmy v čele s STV GROUP a.s. Ta bude jako systémový integrátor dodavatelem munice se standardním a prodlouženým dostřelem, zároveň však bude spolupracovat s dalšími českými společnostmi. Díky tomu bude zajištěna strategicky důležitá bezpečnost dodávek pro české dělostřelce.

„Pro český obranný průmysl je výroba munice 155 mm přelomovým projektem. Není to pouze symbolické překročení jedné éry českého dělostřelectva. Získáváme pro české společnosti výrobní schopnost naprosto odlišné technické úrovně. Jsem rád, že se nám do projektu podařilo zapojit i další české firmy, zejména podnik EXPLOSIA a Vojenský technický ústav. 

Jednání s dodavatelem houfnic o zajištění bezpečnosti dodávek munice pro naše vojáky nebyla jednoduchá a musím proto poděkovat Ministerstvu obrany za maximální podporu při tomto vyjednávání,“ říká předseda správní rady STV GROUP a.s. David Hác.

Podle dohody se sesterskou společností výrobce děla CAESAR 8x8, společností NEXTER Munitions, bude soulad české munice posuzovat Vojenský technický ústav s.p. Certifikace munice pro děla AČR tak zůstává v českém podniku a nebude záviset na dodavateli zbraně, s výjimkou testování munice pro specifika konkrétního děla. To zajistí nestrannou kontrolu nad kvalitou a výkonností munice.

STV GROUP a.s. bude přímým výrobcem standardních projektilů STV107 a nábojů s prodlouženým dostřelem STV HE ER, umožňujícím zasahovat cíle na vzdálenost až 40 km. Státní společnost EXPLOSIA bude pro tyto střely dodávat bi-modulární hnací náplně. Speciální munici bude českým ozbrojeným silám prostřednictvím STV GROUP a.s. dodávat společnost NEXTER Munitions.

Přechod na standardní munici armád států NATO také znamená příležitost pro český obranný průmysl, kdy STV GROUP a.s. a dalším zapojeným českým společnostem otevírá dveře na exportní trhy, kde je munice 155 mm žádaným typem. Fyzická výroba munice na území České republiky navíc podpoří vznik nových pracovních míst. Vzhledem k tomu, že STV GROUP a.s. je rodinnou firmou danící své zisky v České republice, nákup domácí munice také dále podpoří českou ekonomiku.

Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.