Novinky

STV GROUP pomáhá dobrovolným hasičům z Březin nasazených v boji proti COVID-19

Během krizové situace způsobené pandemií COVID-19 společnost STV GROUP pomáhá nejenom rozdáváním roušek „do první linie“, ale například i finančním darem Sdružení dobrovolných hasičů Březiny.

Jednotka SDH Březiny, která je zařazena do předurčených jednotek pro ochranu obyvatelstva s působností v celé republice, byla od počátku koronakrize zapojena již do distribuce ochranných pomůcek a dezinfekce pro obce a města v Pardubickém kraji.

Na naléhavou žádost o pomoc při zakoupení nafukovacího stanu, který by v případě zhoršení vývoje pandemie či v jiné mimořádné situaci sloužil hasičům a zdravotníkům, zareagovala mezi jinými i společnost STV GROUP. Ta poskytnula SDH Březiny finanční dar, který dobrovolným hasičům významnou měrou pomůže právě k zakoupení nafukovacího stanu. K tomu Jan Děcký, statutární ředitel STV GROUP, uvedl, že „Březiny jsou obec prakticky přes kopec od našeho výrobního závodu v Poličce a samozřejmě o tamním velmi aktivním a v celorepublikovém měřítku oceňovaném sdružení dobrovolných hasičů víme. Jakmile tedy od nich přišla žádost o poskytnutí finančního daru na takto bohulibou věc, která může v současné mimořádné situaci pomoci, vyšli jsme jí prakticky okamžitě vstříc.“

Účelnost pořízení stanu popsal starosta SDH Březiny Jiří Schreiber: „Výhodou nafukovacího stanu je jeho mobilita, velice rychlé postavení na jakémkoliv místě a snadná dekontaminace, což jsou ideální předpoklady pro nasazení během mimořádných situací, kterými v budoucnu mohou být ale i povodně či jiné živelné pohromy. Děkujeme společnosti STV GROUP, která nám pomáhá nákup tohoto drahého, ale nezbytného vybavení uskutečnit.“


Fotoalbum

Jednotka SDH Březiny byla od počátku nouzového stavu nasazena k převážení materiálu, ochranných pomůcek a desinfekce