STV GROUP NA VZDORY PANDEMII NEOMEZUJE VÝROBU A POMÁHÁ S ROUŠKAMI

Současné potíže vyvolané šířením nákazy COVID-19 mají zásadní vliv nejen na jednotlivce a domácnosti, ale i na chod mnoha domácích společností, z nichž některé firmy včetně těch výrobních musely výrazně omezit svoji činnost.

V poličském areálu, který STV GROUP sdílí mimo jiné i se svou sesterskou společností Poličské strojírny, se neustále pohybují stovky lidí a to samo o sobě je kvůli vysoké infekčnosti nového typu koronaviru velkým rizikem, jehož podcenění by se mohlo negativně odrazit na chodu společností. Proto, ihned po vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR, byla přijata vlastníkem společností přísná preventivní opatření týkající se nejen zde působících zaměstnanců, ale také široké sítě dodavatelů, kteří denně do areálu vstupují. Zaměstnancům, jejichž práce není spjata přímo s fyzickou činností výrobě, byla umožněna práce z domova a pro pracovníky ve výrobě byla přijata taková opatření, aby se možnost rozšíření COVID-19 zcela minimalizovala.

V jiné části republiky, na severu Čech u Nového Města pod Smrkem, leží další rozlehlý areál STV GROUP. I zde díky včasné a důkladné prevenci jsou zaměstnanci zatím zdraví a výroba běží ve standardním režimu. Pracovníci STV GROUP však využili dodatečného vybavení, které mají k dispozici, a začali dobrovolně šít dnes tak nedostatkové roušky, které následně rozdávají i ve svému okolí tam, kde jsou nejvíce potřeba. Zatím předali stovky ústenek do Domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a místostarostovi Nového Města pod Smrkem. „Nynější situace nemá obdoby a je složitá pro úplně všechny. Nejdůležitější věcí je pro nás pochopitelně ochrana zdraví našich zaměstnanců a jejich rodin. Mají proto na pracovištích dostatek ochranných pomůcek, roušek a respirátorů, abychom co nejvíce snížili riziko nákazy a zároveň naši zaměstnanci mohli normálně chodit do práce a dostávat mzdu. Protože ale vidíme, že i mnoho z lidí mimo náš podnik trpí nedostatkem těchto základních ochranných pomůcek, rozhodli jsme se jako dobří sousedé část našich kapacit využít pro šití stovek roušek, které rozdáváme v regionu, kde podnikáme,“ sdělil Martin Vondráček, ředitel Úseku výroby munice, výbušnin a delaborace STV GROUP.

 

Díky včasnému jednání tak STV GROUP a její sesterské společnosti mohou zatím nadále vykonávat výrobní činnost jako za běžných okolností, zabezpečit práci svým zaměstnancům a plnit závazky vůči Ministerstvu obrany České republiky dalším partnerům v tuzemsku i zahraničí.

Skupina firem patřících do holdingu STV INVEST mezi něž se řadí STV GROUP, STV TECHNOLOGY nebo Poličské strojírny, patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Poličce a okolí. STV GROUP je pak jedním z klíčových dodavatelů rezortu Ministerstva obrany České republiky, akviziční agentury NATO Support and Procurement Agency (NSPA), a dalších vládních organizací a soukromých subjektů v NATO, Evropské unii i mimo ni. Ve svém hlavním závodě v Poličce STV GROUP vyrábí munici různých ráží a typů a zároveň zajišťuje opravy a modernizace vojenské techniky jako jsou hlavní bojové tanky, bojová vozidla pěchoty nebo dělostřelecké systémy. Společnost, která je dnes největším výrobcem velkorážové munice v České republice, letos navíc slaví významný historický milník a to plných sto let od zahájení výroby velkorážové munice v Poličce.

Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.