Novinky

STV GROUP na DSEI 2019

Letošní rok jsme se pravidelně jako vystavovatelé zúčastnili jednoho z nejzásadnějších globálních veletrhů obranného průmyslu, který se odehrál v polovině září v Londýně.

Výstava byla pro nás vítanou příležitostí, jak se potkat s řadou našich stávajících obchodních partnerů, vidět novinky v různých odvětvích obranného průmyslu a nacházet příležitosti pro rozšíření našich obchodních a výrobních aktivit.