Jednání předsedkyně Evropské komise paní Ursuly von der Leyenové se zástupci českého obranného průmyslu

Předsedkyně evropské komise paní Ursula von der Leyenová se za doprovodu europoslanců Tomáše Zdechovského, Luďka Niedermayera a ministra životního prostředí Petra Hladíka setkala 30. dubna 2024 v Praze se zástupci obranného průmyslu České republiky.

Kromě zástupců vedení jediného tuzemského výrobce velkorážové munice STV GROUP se jednání zúčastnili také zástupci společností Czechoslovak Group a Colt CZ Group.

Tématem byly nejenom výzvy a problémy, kterým firmy vyrábějící vojenský materiál čelí, ale také cesty k navýšení výroby a zajištění bezpečnosti dodávek napříč celým subdodavatelským řetězcem. 

Evropská komise vnímá v kontextu výrazně horší bezpečností situce evropský obranný průmysl jako nezbytnou součást obranyschopnosti národních států, Evropské unie i širšího partnerství v rámci NATO. 

Předsedkyně evropské komise paní von der Leyenová v průběhu jednání vyzdvihla, že právě krize odhaluje úzká místa například v oblasti kapacit pro výrobu náhradních dílů pro vojenskou techniku, muničních komponent nebo bezdýmného střelného prachu. V tomto kontextu zdůraznila, že Evropa by se měla mnohem více zaměřit na užší spolupráci pro vybudování soběstačnosti i v oblasti obranného průmyslu, zejména budováním odolných dodavatelských řetězců a užší koordinaci mezi jednotlivými členskými státy i podniky.

Hlavními body, na kterých během jednání panovala shoda, jsou:

1.    Uznání role obranného průmyslu jako životního zájmu národních států i EU z hlediska zajištění obranyschopnosti. V kontextu změny mezinárodní bezpečnostní situace je obranný průmysl odvětvím, které má zásadní význam pro budoucnost evropských hodnot, svobody a demokracie, a to jak v Evropě, tak v celosvětovém měřítku. Připravenost, kapacity, inovace a schopnosti společností obranného je třeba podporovat nikoli prostřednictvím konkurence, ale spolupráce. Včasná výroba kvalitní a bezpečné výzbroje a munice v celém dodavatelském řetězci musí být podporována a zajištěna na všech úrovních, včetně postoje politické reprezentace.

2.    Jedním z palčivých problémů obranného průmyslu je nepřiměřeně tvrdé uplatňování politiky ESG ze strany finančních institucí na společnosti obranného průmyslu, aniž by byl zohledněn význam schopného obranného průmyslu pro obranu státu i bezpečnost EU a NATO. Společnosti obranného průmyslu žádají příslušné orgány EU a členských států, aby aktivně vystupovaly směrem k finančnímu sektoru k přehodnocení přístupu k obrannému průmyslu jako důležitému základu bezpečnostní architektury.

3.    Pro udržení a rozvoj kapacity a schopností obranného průmyslu je klíčová dlouhodobá předvídatelná perspektiva. Obranný průmysl je jedním z nejinovativnějších průmyslových odvětví, které zaměstnává významný počet odborníků na výzkum a vývoj a přispívá tisíci pracovních míst k posilování národní ekonomiky a hospodářství EU. Vzhledem k rychle rostoucímu podílu investic do rozvoje v mnoha případech jedinečných výrobních kapacit potřebují společnosti obranného průmyslu dlouhodobé nákupní signály, které jim poskytnou jistotu odbytu. Dlouhodobé smlouvy při zadávání veřejných zakázek a zohledňování důležitosti národních výrobců jsou klíčové pro rozhodnutí o dalších investicích do rozvoje jednotlivých podniků i celého sektoru. 

 

Galerie

Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.