Výroba nábojů Scorpio (napsali o nás v Střelecké revue 3/2024)

V časopise Střelecká revue byla publikována reportáž z naší sesterské společnosti STV Technology o výrobě malorážového střeliva.

Výroba nábojů Scorpio

V areálu Poličských strojíren patřícím skupině STV Group vznikla poměrně nedávno výroba malorážového střeliva, které je určeno převážně pro civilní trh a většinově na export. Byli jsme v redakci zvědaví, jak výroba probíhá a jaké jsou plány do budoucna. O kvalitě zde vyrobeného střeliva jsme se přesvědčili na vlastní oči. Zjistili jsme, že produkce nábojů 9 mm Luger i 223 Rem / 5,56 x 45 mm probíhá v Poličce na špičkové úrovni, a další pozitivní zkušenosti přibývají.

Počátky výroby a současnost

Poličský areál, který se budoval od roku 1920 jako hlavní kapacita pro výrobu dělostřelecké munice pro československou armádu, plně ovládla mateřská společnost STV Invest v roce 2015. Už v dalším roce padlo rozhodnutí vyrábět vlastní malorážové střelivo, a to v dceřiné firmě STV Technology, založené k tomuto účelu v roce 2016.

Produkce se zpočátku realizovala na velmi starém strojním zařízení, nevyhovujícím současným požadavkům na kvalitu, ekonomiku provozu, vyráběné množství a odpovídající produktivitu. Všechno se rozbíhalo jen ztěžka a pomalu. V roce 2017 však byly podepsány první kontrakty na dodávku nového technologického zařízení určeného k výrobě nábojů 9 mm Luger s celoplášťovou (FMJ) 8 g střelou. V roce 2021 byly podepsány nové kontrakty s dodavateli strojního zařízení určeného k zvětšení výrobní kapacity pro náboje 9 mm Luger, a to jak stávajícího typu se střelou FMJ 8 g, tak i k rozšíření výrobního sortimentu o náboje se střelami FMJ 7,5 g a TFMJ 8 g. Tato strojní zařízení jsou již instalována a produkují uvedené střelivo.

Rovněž v roce 2021 bylo objednáno strojní zařízení určené k výrobě nábojů 223 Remington se střelou FMJ 3,56 g. Druhá polovina roku 2023 byla věnována zprovoznění dodaných technologických celku, poloprovozní výrobě, zkouškám produktu a zavádění výrobních a zkušebních standardů výrobků, které byly pro STV Technology zcela nové. Ve druhé polovině roku 2023 byla do standardního výrobního a prodejního sortimentu zavedena výrobní provedení náboje 9 x 19 mm NATO FMJ 8 g a náboje 223 Rem (který lze označit také jako 5,56 x 45 mm M193).

V Poličce se tedy zatím vyrábějí jen náboje 9 mm Luger ve výše zmíněných variantách střel a náboje 223 Rem zejména s vlastní střelou FMJ hmotnosti 3,5 g (55 grs), odpovídající původní americké M193. Oba náboje jsou produkovány buď podle CIP pro civilní trh, nebo na objednávku podle normy STANAG (9 mm NATO). U náboje, jehož vojenské označení je 5,56x45 mm NATO, neuvádí STANAG parametry pro 55grs střelu (resp. náboj se střelou M193 nebyl v NATO nikdy zaveden, to až s evropskou střelou SS109 z Herstalu). Výrobce se zde drží vojenské normy, kde to jde, náboje však samozřejmě odpovídají CIP (s tím souvisejí parametry, jež CIP neřeší, například vodotěsnost nábojů).

V produkci výhradně pro státní zákazníky jsou i náboje 5,56 x 45 mm NATO zcela podle STANAG a se střelami SS109 (M855), které STV zatím nakupuje.

V současné době pracuje v STV Technology na 120 lidí včetně managementu. Výroba jede v pracovní dny na tři směny a někdy se ještě přidávají dvanáctihodinové směny o víkendech.

Milníky a další plány

V roce 2022 společnost STV Technology vyrobila poprvé v historii sto milionu nábojů 9 mm Luger v průběhu jednoho kalendářního roku. V roce 2024 bude uveden na trh nový náboj 5,56x45 mm s vlastní střelou SS109 plně vyhovující standardům STANAG a je plánováno vyrobit celkem 260 milionů nábojů obou ráží ve všech výrobních provedeních.

Prvním výrazným obchodním milníkem v životě společnosti bylo zavedení nové obchodní značky pro všechno vyráběné střelivo. V roce 2021 byl vytvořené zcela nový brand Scorpio pro veškeré produkty společnosti. Nejen našim střelcům je dobře známý znak škorpióna na modrostříbrných spotřebních obalech.

V roce 2022 byla nasmlouvána dodávka strojů pro výrobu nábojů 7,62x 39 mm se střelou FMJ a 7,62x 51 mm NATO se střelou M 80 (včetně civilní verze 308 Winchester se střelou FMJ 147 grs). Objednané zařízení by melo byt dodáváno postupně ve druhé polovině roku 2024 as náběhem plné výroby počítá společnost v polovině roku 2025. S náboji 7,62 x 39 mm a 308 Win se míří především na civilní zákazníky v USA (a jinde), u 7,62 mm NATO jsou očekávaní i zákazníci zejména z řad ACR a spojeneckých armád. Pro výrobu nábojů ráže 7,62 mm byla v areálu vybraná sousední hala, která však vyžaduje rekonstrukci. Zavedení výroby je v tomto měřítku velmi nákladná záležitost, nicméně kvantitativním cílem firmy je produkovat až pět set milionů nábojů ročně a vyvažovat produkci pro civilní i vojenské zákazníky. Dalším výrazným krokem kupředu bylo založení dceřiné společnosti Patriot Sports se sídlem v Kansasu, která má jako hlavní poslání distribuci střeliva vyráběného v STV Technology na americkém trhu. Ten je pro společnost dominantní. V polovině roku Patriot Sports angažovala Alici Poluchovou, dřívější CEO společnosti CZ-USA, nejprve jako ředitelku nových obchodních projektů a od září 2023 už jako manažerku. S jejím příchodem se náboje Patriot Sports dostaly k největším americkým distributorům a slaví jeden prodejní úspěch za druhým.

Výroba nábojů 9 mm Luger

Výroba nábojů 9 mm Luger byla logickou volbou hned na začátku, jen asi rok poté, co koncern STV ovládl areál Poličských strojíren. První náboje začaly vznikat v roce 2017 na strojích odkoupených od Vlastimila Libry (jehož dramatický podnikatelský i lidský osud je české střelecké veřejnosti celkem známý). Jednalo se o jednoúčelové stroje s průměrným věkem 30 let a víc. Jen pro zajímavost, nejstaršími kousky ze strojního parku byly frézky určené k obrábění nábojnic do finálního tvaru. Ty byly vyrobeny německou firmou Fritz Werner už v roce 1936 (a firma existuje dodnes). Tyto stroje samozřejmě nestačily svou kapacitou a přesností současným požadavkům.

Vedení holdingu STV INVEST výrobu malorážových nábojů považuje za jednu ze svých podnikatelských priorit, a proto bylo zakoupeno a na sklonku roku 2018 namontováno a zprovozněno technologické vybavení od prvotřídního dodavatele, belgické společnosti New Lachaussée. Jedno a více staniční postupové lisy tohoto výrobce byly doplněny o soustruhy od polské firmy Mesko, lisy na vkládání zápalek do nábojnic od americké firmy Alpha Loading Systems, lisy na plnění a sestavení nábojů od tuzemské firmy Deimos a konečně omílající stroje od turecké firmy Ersan.

V roce 2023 byl zprovozněn další technologický celek na výrobu náboje 9 mm Luger, tentokrát sestavený okolo vícestaničních postupových lisů od italské firmy lnvernizzi. Tyto stroje byly doplněny sdruženými frézkami od italského výrobce OMC Wire Lombardia, špičkovými italskými omílacími stroji Vibron a konečně i o produkty vyráběné sesterskou společností STV — firmou DEUS Automation (lisy na vkládání zápalky do lůžka nábojnice, lisy k plnění a sestavení nábojů, balící automaty a optické kontrolní stroje).

Společná produkční kapacita obou technologických systému je kolem 140 milionů nábojů 9 mm Luger ve všech výrobních provedeních za rok (počítáno pro třísměnný provoz při průměrném počtu 250 pracovních dnů). Cílem takto řešeného technologického celku je vlastní výroba všech hlavních komponent (in house). S výjimkou balicích materiálů jsou v současné době nakupovány od externích dodavatelů pouze energetické složky, tj. zápalky a bezdýmný prach. Kovové komponenty — kalíšky na tažení nábojnice a pláště střely a olověný polotovar k výrobě jader střel jsou preferenčně nakupovány od evropských dodavatelů nejen kvůli stabilní vysoké kvalitě, ale i k udržení co nejvyšší dostupnosti a rychlosti plnění objednávek.

Výroba pistolových nábojnic

Pro nábojnice je tedy vstupním polotovarem mosazný kalíšek. Ten je vícestaničními postupovými lisy vytažen do požadované délky s ještě konkávním dnem. V dalších operacích je dno sraženo do roviny a vytvořeno zápalkové lůžko s proražením zátravky. Potom následuje ražba dnové signatury. Poslední strojní operace je třískové obrábění: osoustruží se drážka, srazí hrana okraje dna a nábojnice se zakrátí na požadovanou délku. Mezi jednotlivými výrobními operacemi se polotovar vždycky odmastí, opláchne a osuší. Po poslední strojní operaci následuje konečné odmaštění, oplach, moření, pasivace a vyleštění hotové nábojnice. Od této chvíle pracuje obsluha při všech následujících výrobních operacích už jen v rukavicích. Prsty a dlaně totiž zanechávají na povrchu mosazných dílů nežádoucí viditelné stopy.

Jak vstupní kalíšky, tak i jednotlivé fáze výroby nábojnic jsou po každé výrobní operaci pravidelně a pečlivě kontrolovány. Vedle rozměrové kontroly jsou nejmodernějšími přístroji ověřovány zejména materiálové složení, tvrdost, velikost a orientace zrn materiálu. Specifické jsou zejména kontroly jednotlivých řezů, při kterých se zkoumá mj. přesnost rozměru a tvar stěny a dna nábojnice. Kvalita a přesnost jednotlivých fází a hotové nábojnice jsou naprosto klíčové pro výrobu přesného a spolehlivého náboje.

Výroba 9 mm střel

Střela 9 mm sestává ze dvou částí: jádra a pláště střely. Jádro se vyrábí na jednostaničních lisech výsekem a dalším tvářením drátu, který je ze slitiny olova a antimonu. Potom je jádro od maštěno, opláchnuto a vysušeno. K tomu, aby mohlo bezvadně zapadnout do sestavy střely, je nutno jej ještě omlít do finálního tvaru. Sám jsem se přesvědčil, jak je výroba jader v STV Technology přesná. Z manipulační bedny, kam padají vyseknutá jádra přímo z lisu, jsem vybral náhodných deset kusů a změřil jejich hmotnost na digitální váze, která je součástí kontrolního panelu operátora. U převážených jader jsem zaznamenal pozoruhodnou maximální odchylku ± 0,006 g, při nominální hmotnosti jádra 6,80 g a povolené maximální odchylce ± 0,1 g.

Kompletní střela se pak vyrábí na dvojstaničních postupových lisech, kde je nejprve vytažen a zakrácen kalíšek pláště střely, do kterého je vlisováno jádro. Jádro je strojem dolisováno tak, aby bylo homogenně rozložené, a plášť střely je následně zakroužen do finálního tvaru. Po ukončení této strojní operace je střela odmaštěna, opláchnuta, osušena, mořena, pasivována a leštěna pomocí vibračních pracek. Stejně jako je tomu u vyleštěné nábojnice, od skončení teto operace pracuje obsluha všech následujících operací už jen v rukavicích.

Opět jsem náhodně vybral deset hotových střel, tak jak vypadly z Iisu, k převážení. U převážených střel jsem zaznamenal maximální odchylku ± 0,008 g, při nominální hmotnosti střely 8,0 g a povolené maximální odchylce ± 0,1 g. Stejně jako je tomu u kalíšku určeného k postupovému tažení nábojnice, i kalíšek pláště střely je podroben pečlivé vstupní kontrole, při které se ověřuji rozměry, tvrdost, velikost a rozložení zrna a rozměry na řezu. Samotná střela je pravidelně kontrolována jak z pohledu rozměru, tak i co do hmotnosti. STV Technology vyrábí tři typy střel 9 mm Luger, z toho dvě v provedení FMJ (7,5 g/ gr a 8,0 g/124 gr) a jeden typ v provedení TFMJ 8,0 g / 124 gr. Střela TFMJ se liší od klasické FMJ střely tím, že dno střely je zakryto mosaznou lamelou, která je zakroužena pláštěm střely. Olověné jádro je tak zcela uzavřené v plášti.

Sestavení, kontrola a balení pistolových nábojů

Sestavení náboje předchází technologická operace v lisování zápalky do lůžka ve dně nábojnice na strojích od americké firmy Alpha Loading Systems a české DEUS Automation. Po ukončení této operace jsou kontrolovány pozice zápalky v lůžku, hloubka a rovina jejího zalisování v porovnání se dnem nábojnice. Kontrola se provádí jak pomocí ručních kalibrů, tak i vysoko rychlostními kamerami.

Samotné plnění náboje a jeho sestavení se realizují na strojním zařízení od dodavatele DEUS Automation, které pracuje na principu lineárního podávání komponent mezi jednotlivými pracovními pozicemi.

Usměrněné komponenty jsou vkládány do stroje, kde je na první pozici otevřeno hrdlo již ozápalkované nábojnice a na další pozici je do nábojnice nasypána hmotnostně kontrolovaná dávka prachu, která je následně prověřena laserovým paprskem (výška hladiny prachu v nábojnici). Na příští pozici je do náboj nice vložena střela tak, aby byla v ose náboje a v předepsané hloubce. Další pozice provede zaškrcení hrdla nábojnice do těla střely. Poslední pozice je automatická kontrola rozměru sestaveného náboje.

Jak je vidět, stroj provádí dvojí kontrolu prachové dávky. Součástí výrobní kontroly je navíc odběr určeného poctu vzorků vždy po uběhnutí jedné hodiny provozu. U těch se zkoumají výtahová síla, přesnost hmotnosti výmetné náplně (prachové dávky), hmotnosti střely a nábojnice a případné povrchové vady. Výsledky kontrol jsou samozřejmě zaznamenávány. Stejný rozsah kontroly je prováděn vždycky po jakémkoliv zastavení stroje, změně typu prachu, zápalky nebo střely, anebo výrobního provedení náboje. Vyrobený náboj 9 x 19 mm NATO je následně hermetizován (utěsněn)v oblasti zápalky a hrdla nábojnice, tak aby byla zaručena jeho vodotěsnost.

V současné době produkuje STV Technology pod značkami Scorpio nebo Patriot Sports tato výrobní provedení nábojů ráže 9 mm: 9 mm Luger FMJ 7,5 g, 9 mm Luger FMJ 8,0 g, 9 mm Luger TFMJ 8,0 g a 9 x 19 mm FMJ 8,0 g NATO.

Kontrola pistolového náboje

Součástí pravidelné výstupní kontroly hotového výrobku je i balistická kontrola. Je souhrnem zkoušek měření výtahové síly, správnosti laborace (kontrola hmotnosti prachu v náboji), kontrola komorového tlaku, rychlosti střely v určených vzdálenostech od ústí balistické hlavně a rozptylu střel. V případě kontroly vojenského provedení náboje 9 x 19 mm NATO se produkt zkouší podle odlišné metodiky stanovené předpisy STANAG.

Kompletní kontrola před zabalením výrobku zahrnuje kromě balistické kontroly i kontrolu hmotnosti energetické složky, ověření rozměru náboje, jeho celkové hmotnosti a kontroly případných povrchových vad.

Zajímavým údajem, jejž prozradili zástupci firmy, je maximální přípustné procento neshodných výrobků nebo komponent. Nejvyšší přípustná hodnota jev tomto případě 0,2 % ze všech výrobních operací.

Balení hotových výrobků, které jsou propuštěny závěrečnou kontrolou, probíhá na robotických strojích rovněž dodaných sesterskou firmou DEUS Automation. Náboje se vkládají po padesáti do plastových zakládacích destiček, které jsou následně vkládány do papírových spotřebitelských obalů.

Výroba puškových nábojů

Kromě nábojů Scorpio 9 mm Luger, které se už objevují na českých střelnicích, jsme byli víc zvědaví na výrobu puškových nábojů 223 Remington / 5,56 x 45 mm NATO. Ty jsou na trhu teprve pár měsíci. I my je poprvé vyzkoušeli při nedávném testování pušek Steyr AUG (zapůjčených sesterskou společností STV Arms).

Firma STV Technology se od počátku snaží vyrábět co nejvíc komponent nábojů vlastními silami. Úplnou výjimkou jsou zápalky a bezdýmný střelný prach od renomovaných výrobců z USA, Německa a například i Bosny a Hercegoviny. Nábojnice a pláště střel se vyrábějí tažením za studena z nakupovaných mosazných kalíšků. Pro výrobu obou kovových komponentů je určující, aby byla dodržena vysoká a opakovatelná kvalita, zejména rozměry, tvrdost materiálu, tvar a směr zrna. Tyto vstupní materiály nakupuje STV Technology v Česku a Německu. Firma vyzkoušela i mosazné komponenty od neevropských výrobců, ale bohužel, indické, turecké nebo čínské firmy nejsou schopny dodržet požadavky na vyrovnanou kvalitu jednotlivých dodávek. V plánuje ostatně zavedení vlastní výroby kalíšků. Zlepší se tak kvalita i logistika. Všechny ostatní vstupní materiály včetně olejů, maziv, chladiv a výměnných nástrojů pro jednotlivé stroje pořizuje STV Technology od domácích dodavatelů.

Nábojnice se tvářejí až do stavu, kdy je na dno vyražena signatura, osoustružena drážka a zafrézováno hrdlo. Mezitím procházejí vyžíháním krčku, několikerým čištěním, odmašťováním, vyleštěním a kontrolou. Střely shodné s M193 vznikají z olověného jádra vystřiženého a tvarovaného z olověné ho drátu, na nějž je navlečen plášť vytažený z kalíšku. Případně nechybí ani technologie na výrobu střel se zcela uzavřeným pláštěm (TMJ), které u ráže 9 mm Luger vznikají přidáním a zalisováním dna vystřiženého z měděného plechu.

Sestavení nábojů 223 Rem probíhá na strojích od firmy DEUS Automation. Stroje pracují s pěti řadami nábojů, takže jeden úkon vždy upraví pět nábojů. Může následovat ještě hermetizace, je-li zákazníkem požadována, a zabalení do krabiček nebo beden. Pak už zbývá pečlivé složení a zabalení palet a náboje mohou vyrazit za svými zákazníky. Á propos, na paletu se zde vejde 156 000 nábojů 223 Rem.

Výrobní a výstupní kontrola

Velkou péči věnuje STV Technology zejména sledování a kontrole kvality jak jednotlivých dílů, tak i polotovarů a hotových výrobků.

Systém kontroly sestává ze vstupní kontroly, pravidelné operační kontroly, namátkové výrobní kontroly a výstupní kontroly, jejíž součástí jsou i balistické zkoušky.

Při prohlídce výroby nás zaujala kontrola parametrů mosazných vstupních materiálu a dílů v jednotlivých výrobních uzlech. V laboratořích jsou kontrolovány pomocí spektrometru zejména složení materiálu, dále jejich tvrdost a v neposlední řadě i tvar, velikost a orientace zrn v řezu pomocí mikroskopů s vysokým rozlišením. Je samozřejmostí, že všechna data jsou vyhodnocena, zaznamenána a archivována.

Samotná pravidelná operační kontrola stanovených parametrů dílu nebo hotového výrobku je prováděna operátory jednotlivých strojů v pravidelných intervalech z definovaného množství vzorků. Namátkovou výrobní kontrolu provádějí pracovníci oddělení kontroly v předepsaných intervalech a v definovaném množství. Výsledky kontrol jsou zaznamenávány a okamžitě vyhodnocovány. V případě jakékoli neshody je výrobní operace přerušena, stroj seřízen a množství vyrobené od poslední kladné kontroly je kusově vyhodnoceno.

U lisu plnění a sestavy náboje jsem byl přítomen pravidelné kontrole vyrobeného náboje. Každou hodinu je odebrán vzorek 10 nábojů, u kterých se měří výtahová síla, měří a vyhodnocuje se přesnost navážky bez dýmného prachu, hmotnost střely a nábojnice, jakož i hmotnost celého náboje. Celkem je takto kontrolováno vždy 80 nábojů jakéhokoliv pro vedení nebo ráze v jedné výrobní směně.

Přestože jsou k operačním, výrobním a dalším kontrolám neshodných kusů využívány optoelektrické třídící stroje, lidské oko má stále nezastupitelnou úlohu při namátkové kontrole povrchových vad náboje. Jako doklad o provedené výstupní kontrole je na uzavírací chlopni spotřebitelského obalu vytištěno číslo výrobní série, datum výroby a osobní číslo kontrolora, který náboje uvolnil k prodeji.

STV Technology je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 a 14001:2015. V roce 2024 se chystají získat i certifikát AQAP 2110, který je nezbytný pro dodávky nábojů ozbrojeným složkám nejen v členských zemích NATO.

Závěrem

V STV Technology začali s výrobou nábojů poměrně nedávno, ale pochopili, že i když jsou náboje 9 mm Luger i 223 Rem / 5,56 x 45 mm svou povahou komodita, u níž je určujícím prodejním kritériem především cena výrobku, bez špičkové nebo alespoň solidní kvality nelze dosáhnout úspěchu na náročných trzích.

Za cenu nemalých investic vybudoval holding STV v poličském areálu moderní výrobu nábojů. Výroba a její jednotlivé fáze jsou stále vylepšovány a probíhá postupná obměna strojního parku k dosažení vysokých produkčních čísel při stejné nebo rostoucí kvalitě. Většina zde vyrobených nábojů putuje na export, ale sehnat se dají bez problémů i u nás, tedy především v prodejnách sesterské společnosti STV Arms nebo na střelnicích po celé České republice.

Zástupci firmy STV Technology nám tvrdili, že jejich nábojnice díky své kvalitě vydrží i opakované přebití. Dost pravděpodobně to vyzkoušíme sami.

 

 

Galerie

Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.