Ivo Strejček na konferenci Fires & Effects 2024

Konference Fires & Effects 2024: STV GROUP zdůraznila význam bezpečnosti dodávek munice

STV GROUP opětovně podpořila konferenci Fires & Effects, která se letos konala 5. a 6. června v Praze.

Na konferenci Fires & Effects 2024 se STV GROUP představila nejen jako hrdý generální partner, ale také jako klíčový hráč v oblasti obranného průmyslu. Tato významná událost se zaměřila na nejnovější trendy a výzvy v oblasti moderního dělostřelectva, přičemž hlavními tématy byly bezpečnost dodávek, technologické propojení a interoperabilita aliančních armád.

Ivo Strejček, který má v STV GROUP na starosti rozvoj spolupráce se zahraničními partnery, ve svém příspěvku vyzdvihl důležitost zabezpečení plynulých a plánovatelných dodávek munice. Konflikt vysoké intenzity ve východní Evropě jasně ukazuje, jak zásadní je připravenost obranného průmyslu podporovat AČR i alianční spojence.

Obranný průmysl čelí obdobným výzvám jako naši uživatelé – investice do modernizace, zvyšování kapacit a rozšiřování schopností jsou klíčové. Nezbytná je také aktivní komunikace o cílech rozvoje průmyslových kapacit a očekáváních státu v rámci navyšování obranyschopnosti. Průmysl musí včas vědět, co od něj uživatelé i stát budou ve střednědobém a dlouhodobém horizontu očekávat. Silná vlastní výrobní základna je proto klíčovým předpokladem pro zvýšení soběstačnosti a bezpečnosti naší země.

Výroba munice musí být ekonomicky udržitelná a plánovatelná s pravidelnými objednávkami. Pro krizové stavy nebo válečný stav je nezbytné udržovat kapacity větší, než odpovídají mírovým dodávkám. Průmyslová spolupráce musí být reálná, nikoli pouze na papíře. Dlouhodobou filosofií STV GROUP je suverenita v rozhodování o subdodavatelských řetězcích, s cílem mít vždy připravená alternativní řešení při výpadcích dodávek. Budování vlastního know-how má pozitivní vliv na všechny projekty výzkumu, vývoje i výroby.

Tématem, které rezonovalo po celou dobu konference, byla interoperabilita dělostřeleckých jednotek napříč aliančními armádami. STV GROUP zdůrazňuje potřebu standardizace a omezení vendor-lock scénářů výrobců zbraňových systémů a munice. Je nutné se důsledně připravit i na scénáře, kdy jsou aktivovány procesy hospodářské mobilizace.

STV GROUP – Pro bezpečnější svět. Společně!

Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.