FIRMY SKUPINY STV PODPOŘILY VYDÁNÍ KALENDÁŘE VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY

Společnosti STV GROUP a FENIX Protector ze skupiny STV INVEST podpořily vydání tradičního kalendáře Vojenského fondu solidarity na rok 2021, který má pro letošek téma "vojáci pomáhají".

Stejně jako každý rok, tak i letos vydal Vojenský fond solidarity benefiční kalendář s fotografiemi pořízenými přímo vojákyněmi a vojáky. Motto "vojáci pomáhají" nemůže mít v této době snad jinou podobu, než boj s nemocí COVID-19. Právě proto fotografie v kalendáři ukazují příslušnice a příslušníky Armády České republiky v situacích při pomoci v domovech seniorů a zdravotnických zařízeních, ale i při rozvážení ochranných pomůcek a zajišťování plynulé logistiky složek v první linii boje s pandemií.

Vydání kalendáře zajistily firmy STV GROUP a FENIX Protector, které jsou předními dodavateli AČR a které jej předaly Vojenskému fondu solidarity. Výtěžek z dobrovolných příspěvků lidí, kteří od Vojenského fondu solidarity získají kalendář, jsou beze zbytku použity pro podporu konkrétních vojáků a jejich rodin, kteří se nezaviněně dostali do tíživéživotní situace ať už kvůli zranění, těžké nemoci, úmrtí člena rodiny nebo jiným okolnostem.

Vojenský fond solidarity byl založen v roce 2015 pro všechny vojáky sloužící v Armádě České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství, Hradní stráži a Vojenské kanceláři prezidenta republiky ve spolupráci s Charitou České republiky. 

Kalendář si můžete objednat prostřednictví Vojenského fondu solidarity (http://www.fondsolidarity.army.cz/ nebo +420 732 189 960) a následně přispět dobrovolným příspěvkem na bankovní účet VFS

číslo účtu: 44665522/0800
variabilní symbol: 918
zpráva pro příjemce: kalendář

Tisková zpráva na webu Ministerstva obrany

Kalendář Vojenského fondu solidarity pro rok 2021 je k dispozici | Armáda ČR (army.cz)

Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.