Napsali o nás v CZDEFENCE: Protitanková munice s českým rodokmenem

Na začátku roku 2024 uzavřela STV GROUP a Ministerstvo obrany dlouhodobou rámcovou dohodu na dodávky munice pro ruční protitankové zbraně RPG-7.

PANCÉŘOVKY RPG-7 JAKO EFEKTIVNÍ SYSTÉM I PRO MODERNÍ BOJIŠTĚ

Ruční protitankové zbraně RPG-7 v různých modifikacích jsou již od 60. let 20. století stabilní výzbrojí mnoha armád, zejména potom zemí bývalé „Varšavské dohody“ nebo exportních trhů, kde právě východní zbrojovky dodávaly systémy RPG-7 ve statisícových počtech. Systém je lehký, a tedy jednoduše přenosný. Navzdory letitosti systému se vývoj nezastavil a dochází k modernizacím jak odpalovacích zařízení, například užíváním lehčích materiálů a vylepšováním efektivity pokročilými optickými i elektrooptickými zaměřovači, ale také vývojem nových a efektivnějších typů munice.

Nespornou výhodou RPG-7 oproti jednorázovým protitankovým střelám a systémům je možnost opakovaného použití zbraně a pestrost nesené munice. Standardně se používá ve dvojici pancéřovník a pomocník pancéřovníka, který nese munici. Ten může mít u sebe několik střel, a to v různých typech pro ničení odlišných cílů. Samotná zbraň váží zhruba 7 kg a hmotnosti střel se pohybují od 1,8 kg (u střepinových OFG-7V) do 2,3 kg (u termobarické TB-7VM). Používání „erpégéčka“ je ekonomicky výhodné, kdy v porovnání ceny a výkonu prakticky nemá konkurenci. Obrovskou výhodou RPG-7 je i jednoduché ovládání zbraně s nabíjením zepředu, které se za několik hodin výcviku naučí i nevycvičený operátor. Pro svoji efektivitu, jednoduchost a ekonomickou výhodnost je v ČR zbraň a munice používaná nejenom příslušníky Armády České republiky, ale i aktivních záloh.

O účinnosti zbraní RPG-7 a jejich modifikací se můžeme každodenně přesvědčit v bojích na současných bojištích, kdy právě schopnost ničit nepřátelské mechanizované jednotky, logistické cíle nebo pěchotu hraje stěžejní roli při obraně. I když videa zachycují drtivé účinky například chytrých střel Javelin, v boji v zákopech nebo městském prostředí je schopnost RPG-7 jako efektivního a široce nasaditelného prostředku proti obrněným nebo jinak chráněným cílům, včetně betonových staveb, naprosto klíčová.

ČESKÁ VÝROBA ZAJIŠŤUJE STABILITU DODÁVEK

U pancéřovek, které jsou konstruované řádově pro stovky výstřelů, je logicky stěžejní dostupnost munice a její efektivita. Stejně tak je potřeba brát v úvahu náklady na výcvik uživatelů, kteří si musí zbraň i munici během výcviku „osahat“ a naučit se ji perfektně ovládat. Proto je důležité, že si ministerstvo obrany našlo českého partnera, který munici vyrábí a je schopný ji dodávat v požadovaném množství a termínech.

STV GROUP podepsala s ministerstvem obrany na začátku roku 2024 rámcovou dohodu za více než 3 miliardy korun včetně DPH, která podle našich informací bude trvat do roku 2031 s první dodávkou v roce 2025. Navazuje tak na předchozí rámcovou dohodu z roku 2021, pod kterou je v tuto chvíli vyráběná poslední dodávka a měla celkový limit 750 milionů korun vč. DPH. Dlouhodobá rámcová dohoda s definovanými pravidly pro dílčí objednávky i robustní finanční rámec dávají Armádě České republiky jistotu, že munice pro pancéřovky bude dodávaná stabilně a v časech a objemech, které garantují nejenom vyzbrojení jednotek a naplnění skladů, ale také zajistí provádění výcviku.

Na dodávkách munice pro RPG-7 se kro mě STV GROUP podílí v roli subdodavatele i státní podnik Explosia, který je dodavatelem černého prachu do zažehovačů, bezdýmného páskového prachu do výmetných prachových nábojek a tuhé pohonné hmoty do raketových motorů. Dá se tedy říci, že dodávky munice pro RPG-7 jsou dalším fungujícím projektem nejenom podporujícím strategickou nezávislost České republiky, ale i spolupráci mezi klíčovými podniky obranného průmyslu.

Pod rámcovou dohodou na munici jsou zasmluvněny čtyři typy střel. Modernizovaná protitanková střela PG-7VM má schopnost průpalu pancíře o tloušťce až 300 mm a je tedy účinná především proti těžce obrněným cílům, mechanizovaným jednotkám a pevným polním krytům a pro boj v městském prostředí. Druhou položkou je termobarická TB-7VM, která je účinná zejména proti pěchotě, neobrněným nebo lehce obrněným vozidlům nebo nákladním automobilům. Složení náplně termobarické hlavice je unikátním vývojem STV GROUP. Protipěchotní munice OFG-7V se používá zejména proti nepřátelským jednotkám v otevřeném terénu nebo pěchotě skryté v zákopech nebo lehkých úkrytech. Má delší dostřel a poslouží i pro ničení lehce obrněných nebo neobrněných vozidel. Čtvrtým typem je střela PG-7VM PRACTICE-T, která je inertní, tedy bez aktivního zapalovače nebo náplně. Je hmotnostním a rozměrovým ekvivalentem „ostré“ protitankové PG-7VM a slouží pro ekonomicky efektivní výcvik. Střela je opatřena stopovkou, aby střelec či instruktor viděli dráhu jejího letu.

STV GROUP JAKO JEDINÝ VÝROBCE VELKORÁŽOVÉ MUNICE

Zbrojařský podnik STV GROUP je jediným výrobcem velkorážové munice v České republice. Do jeho výrobního portfolia spadá nejenom tanková munice, ale i dělostřelecká munice východních ráží 122 mm a 152mm. Od roku 2023 také běží výroba dělostřelecké munice 155 mm NATO. Právě v této ráži bude STV GROUP dvorním dodavatelem ministerstva obrany pro dodávky munice pro děla CAESAR 8x8CZ. To je velkým příslibem nejenom pro modernizaci a stabilní zásobování našich dělostřelců, ale i zvýšení atraktivity českých exportů do zahraničí, kde je o dělostřeleckou munici nouze. STV GROUP vyrábí i další typy munice – minometnou munici ráží 81 mm a 120 mm jak ve východním kalibru, tak v kalibru NATO, nebo tankovou munici.

Aktivity zbrojařské firmy však nespadají pouze do oblasti výroby munice. Velký ruch panuje i v halách, ve kterých se opravuje těžká bojová technika. Jmenovitě jde o tanky T-72 nebo bojová vozidla pěchoty v různých modifikacích. Právě tanky jsou osazované bloky reaktivního pancíře, které mají svůj „rodný list“ vypsaný také v Poličce. STV GROUP je prakticky unikátním výrobcem těchto reaktivních pancířů Kontakt-1 oveřených na reálných bojištích, kde si nacházejí uplatnění na široké škále bojové techniky a chrání vozidla i vojáky třeba právě proti protitankovým zbraním RPG-7.

STV GROUP plní i objednávky naší armády na opravy samohybných kanónových houfnic vz.77 DANA a má schopnosti oprav a údržby nejenom kanónových dělostřeleckých systémů, ale i raketometů. STV GROUP tedy dodává jak zbraňové systémy, tak i munici do nich.

Michal Pivoňka, CZDEFENCE

Galerie

Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.