ARMÁDA ČR OBDRŽELA BOJOVÉ OPASKY OD FIREM ZE SKUPINY STV

Společnost Tropner s.r.o. tento týden dodala Armádě ČR v rámci druhé výzvy zakázky "Opasek bojový 2018" 12 tisíc opasků v hodnotě 7 668 000,- Kč bez DPH.

Sesterská společnost STV GROUP a.s. tak navázala na první dodávku z ledna tohoto roku, kdy AČR předala přes 32 tisíc opasků. Do poloviny prosince 2021 by potom ozbrojené síly ČR měly obdržet dalších 23 tisíc sad opasků.

Archiv novinek

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.