Ženijní munice

Plastická trhavina PE No 4

 • Plastickou trhavinu PE-4 lze používat na povrchu pro provádění trhacích prací nebo pod vodou.
 • Iniciace exploze se provádí pomocí detonátoru nebo bleskovice.
 
 

Plastická trhavina C4

 • Plastickou trhavinu C4 lze používat na povrchu pro provádění trhacích prací nebo pod vodou.
 • Iniciace exploze se provádí pomocí detonátoru nebo bleskovice.

 Datasheet

 
 

Demoliční nálož UTN-11

 • UTN-11 lze použít na zničení komunikačních staveb, silničních nebo železničních mostů nebo železobetonových staveb.
 • Nálož je vybavena počinovou náožkou s centrálním otvorem pro bleskovici.
 • Hmotnost trhaviny (TNT / hexogen): 10,5 kg.
 
 

Kumulativní destrukční nálož Beehive

 • Destrukční nálož kónického tvaru lze použít například pro penetraci železobetonu, pancéřových desek nebo měkké oceli.
 • Trhavinovou směs tvoří hexogen a TNT v poměru 50:50.
 • Nálož může být iniciována elektrickým nebo neelektrickým detonátorem.
 • Hmotnost trhaviny: 3 kg.
 
 

Nálož NR-50

 • NR-50 je nálož kónického tvaru s 11 kg hexogenu / TNT poměru 60:40.
 • Iniciace probíhá za pomoci počinové náložky.
 • Nálož je používána pro vytvoření kruhových otvorů v různých typech materiálu.
 
 

Nálož Hayrick

 • Demoliční nálož účinná proti oceli nebo železobetonu.
 • Hmotnost trhaviny: 5,3 kg.
 
 

Táhlá nálož Bangalore Torpedo

 • Bangalore torpedo je zamýšleno pro ničení ostnatých drátů, čištění minových polí nebo ničení náloží umístěných v terénu.
 • Nálože se sestávají ze 4 kusů o délce 6 stop (1,8 metru), které se spojí do sebe.
 • Trhavinovou směs tvoří ammonal a směs TNT, dusičnanu amonného a hliníku. Na obou koncích jsou umístěny počinové náložky.
 
 

PTMi-D1M protitanková mina

 • Protitankové miny jsou umístěny do kontajnerové střely vystřelované z odpalovacího zařízení PTMi-D1M.
 • Mina dokáže penetrovat homogenní pancíř až do tloušťky 110 mm.
 • K detonaci miny dochází za těchto okolností: 1) tank přejede nad minou a magnetický sensor vyšle signál k odpalu, 2) pás tanku přímo najede na minu.

PTMi-UM

 • Modernizovaná protitanková mina PT Mi-U je vybavena novým zapalovačem, který odpovídá stanovám úmluvy Spojených národů o některých konvenčních zbraních (CCW).
 • Možnost nastavení sebedestrukce na 720, 420, 240 a 24 hodin.
 • Mina může být pokládána ručně nebo mechanicky.

Protidopravní mina protikorbová PD MI-PK

 • Mina je určena k ničení lehké obrněné techniky a jiných dopravních prostředků.
 • Zařízení může být spuštěno elektromechanicky nebo dálkovým ručním spínačem.
 • PD Mi-PK má schopnost 20 mm pancíře na vzdálenost až 30 metrů.

Datasheet