Tradice od roku 1920

Společnost STV GROUP a.s., součást holdingu STV INVEST a.s., pokračuje v tradici speciální výroby, která byla zahájena roku 1920 založením „První vojenské muniční továrny“ v Poličce. Produkce podniku se tehdy soustředila na výrobu ručních granátů a dělostřeleckého střeliva jako součást širšího plánu Československa na zvýšení vlastní obranyschopnosti. Konsolidací společností STV GROUP a.s. a Poličské strojírny a.s. v roce 2015 tak vznikl největší český výrobce munice.

Naše produkty a služby

Výrobní portfolio STV GROUP a.s. v současnosti zahrnuje náboje do ručních zbraní, ženijní, leteckou a velkorážovou dělostřeleckou munici, plastické trhaviny, ruční zbraně typu AK a protitankové zbraně RPG-7 a SPG-9.

Mimo to se STV GROUP a.s. zabývá ekologickou likvidací munice a patří mezi leadery v oblasti generálních oprav vojenské techniky a dodávek náhradních dílů jak na pozemní, tak na leteckou techniku. V této souvislosti je STV GROUP a.s. spolehlivým a prověřeným dodavatelem Armády České republiky a agentury NSPA.

Civilní činnosti STV GROUP zahrnují vývoj, výrobu a distribuci průmyslových trhavin, vrtné a trhací práce, obchod se železnými a neželeznými kovy, výrobu a prodej zábavní pyrotechniky, výrobu bezpečnostních materiálů, investiční činnost.

STV GROUP a.s. v současnosti zaměstnává přes 720 lidí a patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v okresu Polička. Priority společnosti tvoří kontinuální zvyšování odbornosti svých pracovníků, zdokonalování výrobních technik a postupů, trvalé zvyšování bezpečnosti ve všech oblastech své činnosti, minimalizace dopadů vlastních aktivit na životní prostředí.