Informace o korporacích

INFORMACE O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Akciová společnost STV INVEST a.s. se sídlem Nové Město (Praha 1), Žitná 1656/45, PSČ 110 00 Praha, IČO: 27217710, zapsaná u MS v Praze, odd. B, vložka 9780 v systému holdingového uspořádání ovládá následující společnosti:

STV GROUP a.s.

IČO: 26181134

CZECH ARSENAL s.r.o.

IČO: 25518011

Poličské strojírny a.s.

IČO: 46504851

STV ARMS, spol. s.r.o.

IČO: 02223490

STV DEFENCE, s.r.o.

IČO: 06055397

FENIX Protector s.r.o.

IČO: 02819392

STV MINING s.r.o.

IČO: 28987250

STV PRAHA, spol. s.r.o.

IČO: 60200227

STV TECHNOLOGY, s.r.o.

IČO: 05031761

STV TRANS, s.r.o

IČO: 25148451

TROPNER s.r.o.

IČO: 28993021


 

 

ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ

STV POLSKA Sp. z o. o.

DAPMON, s.r.o.