O NÁS

Tradice od roku 1920

Společnost STV GROUP a.s., součást holdingu STV INVEST a.s., pokračuje v tradici speciální výroby, která byla zahájena roku 1920 založením „První vojenské muniční továrny“ v Poličce. Produkce podniku se tehdy soustředila na výrobu ručních granátů a dělostřeleckého střeliva jako součást širšího plánu Československa na zvýšení vlastní obranyschopnosti. Konsolidací společností STV GROUP a.s. a Poličské strojírny a.s. v roce 2015 tak vznikl největší český výrobce munice.

Naše produkty a služby

Výrobní portfolio STV GROUP a.s. v současnosti zahrnuje náboje do ručních zbraní, ženijní, leteckou a velkorážovou dělostřeleckou munici, plastické trhaviny, ruční zbraně typu AK a protitankové zbraně RPG-7 a SPG-9.

Mimo to se STV GROUP a.s. zabývá ekologickou likvidací munice a patří mezi leadery v oblasti generálních oprav vojenské techniky a dodávek náhradních dílů jak na pozemní, tak na leteckou techniku. V této souvislosti je STV GROUP a.s. spolehlivým a prověřeným dodavatelem Armády České republiky a agentury NSPA.

Civilní činnosti STV GROUP zahrnují vývoj, výrobu a distribuci průmyslových trhavin, vrtné a trhací práce, obchod se železnými a neželeznými kovy, výrobu a prodej zábavní pyrotechniky, výrobu bezpečnostních materiálů, investiční činnost.

STV GROUP a.s. v současnosti zaměstnává přes 720 lidí a patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v okresu Polička. Priority společnosti tvoří kontinuální zvyšování odbornosti svých pracovníků, zdokonalování výrobních technik a postupů, trvalé zvyšování bezpečnosti ve všech oblastech své činnosti, minimalizace dopadů vlastních aktivit na životní prostředí.

Naše firmy

STV TECHNOLOGY, s.r.o.

je zaměřena na výrobu vysoce precizní malorážového střeliva ráže 9 mm Luger a konverzi střeliva ráže 7,62 mm do civilního provedení. Podnik je vybaven nejmodernějšími stroji, které tvoří ucelenou výrobní linku.

stvtechnology.cz

FENIX Protector s.r.o.

se už déle než 25 let zaměřuje na výrobu batohů, vest a dalšího taktického vybavení pro armádu,policii a příslušníky dalších bezpečnostních složek, se kterými při vývoji vybavení úzce spolupracuje.

fenix-protector.com

STV MINING s.r.o.

byla založena v roce 1994 a od svého vzniku se zabývá vývojem a výrobou průmyslových trhavin. Společnost patří mezi největší tuzemské dodavatele průmyslových trhavin a zároveň mezi nejvýznamnější poskytovatele vrtných a trhacích prací.

stvmining.cz

STV TRANS, s.r.o.

je dopravce se zaměřením na dopravu nebezpečných věcí ADR třídy 1 v rámci celé Evropy. Předností společnosti jsou dlouholeté zkušenosti, vysoká kvalita služeb a velká flotila vlastních vozidel přizpůsobených pro přepravu v režimu ADR 1.

stvtrans.cz

Poličské strojírny, a.s.

je společnost založená již v roce 1920 jako „První vojenská muniční továrna“. V současnosti se podnik specializuje na výrobu a prodej pneumatických prvků a příslušenství určených k ovládání dveřních systémů hromadných dopravních prostředků.

Společnost se kromě toho zabývá i produkcí měřící a čerpací techniky a zakázkovou strojní výrobou.

pos.cz

STV ARMS, s.r.o.

je členem holdingu STV INVEST. Hlavní náplní činnosti této společnosti je velkoobchodní a maloobchodní prodej zbraní, střeliva, optiky, oblečení a ostatních doplňků pro sportovní a lovecké účely. V sortimentu STV ARMS najdete kromě výrobků společností skupiny STV INVEST (zbraně CZS 5811, střelivo 9 mm Luger, 7,62x39/54/51CIP), rovněž velmi kvalitní značky sportovních a loveckých zbraní (Steyr, Mannlicher, Sako, Tikka) a střeliva (Sako, Norma, CCI, Federal).

stvarms.cz

Zahraniční zastoupení

STV POLSKA Sp. z o. o.

DAPMON, s.r.o.

Certifikace

STV GROUP a.s. má vybudován, dokumentován a certifikován systém managementu kvality v souladu s požadavky standardu ISO 9001:2015 a ISO14001:2015. Společnost striktně dodržuje bezpečnostní program prevence závažné havárie pro areály Polička, Nové město pod Smrkem - Hajniště a Rataje u Kroměříže.

Naše společnost je taktéž držitelem mezinárodního vojenského certifikátu AQAP 2110 a plní požadavky NATO na ověřování jakosti při výrobě (AQAP 2120). Společnost sleduje aktuální stav vydávaných ČOS na serveru Úř OSKSOJ.

Naše NCAGE je 1319G.

Informace o korporacích

Akciová společnost STV INVEST a.s. se sídlem Nové Město (Praha 1), Žitná 1656/45, PSČ 110 00 Praha, IČO: 27217710, zapsaná u MS v Praze, odd. B, vložka 9780 v systému holdingového uspořádání ovládá následující společnosti:

STV GROUP a.s.
IČO: 26181134
CZECH ARSENAL s.r.o.
IČO: 25518011
Poličské strojírny a.s.
IČO: 46504851
STV ARMS, spol. s.r.o.
IČO: 02223490
STV DEFENCE, s.r.o.
IČO: 06055397
FENIX Protector s.r.o.
IČO: 02819392
STV MINING s.r.o.
IČO: 28987250
STV PRAHA, spol. s.r.o.
IČO: 60200227
STV TECHNOLOGY, s.r.o.
IČO: 05031761
STV TRANS, s.r.o
IČO: 25148451
TROPNER s.r.o.
IČO: 28993021

Etický a protikorupční program

Koncern STV INVEST a.s. klade důraz na to, aby při výkonu veškerých činností společností, které jsou součástí Koncernu, byly za všech okolností dodržovány právní předpisy, pravidla etiky, morálky a poctivého obchodního styku. V důsledku nastavení těchto standardů Koncernu STV INVEST a.s. byl v rámci Compliance programu přijat Etický a Protikorupční kodex (viz příloha dole) obsahující základní zásady, hodnoty a pravidla Koncernu.

Korupce je jedním z nejzávažnějších problémů posledních let, proto boj s korupcí je jednou ze stěžejních priorit společnosti STV GROUP, resp. STV INVEST. Hlavním impulsem k zaujmutí této pozice je usnesení Vlády ČR ze dne 15. prosince 2014, která schválila Vládní koncepci boje s korupcí.

Za účelem napomáhání zjištění a odstranění protiprávního nebo neetického jednání, je zřízena Etická a protikorupční komise, jejímiž členy jsou Pavla Kovářová, předseda této komise, dále Pavel Beran a Veronika Spěváková.

Etická a protikorupční komise slouží nejen pro zaměstnance Koncernu STV INVEST a.s., ale i pro obchodní partnery a další osoby, které mohou (nejen) jejím prostřednictvím činit oznámení o porušení Koncernem schválených pravidel etického chování.

Všechna oznámení budou důkladně prošetřena Etickou a protikorupční komisí a v případě zjištění porušení budou přijata opatření k nápravě.


Oznámení je možné podat:
  • osobně, a to buď vedoucímu zaměstnanci nebo přímo členovi Etické a protikorupční komisi, ale i anonymně,

  • telefonicky na tel. číslo +420 274 012 208

  • emailem na adresu ethical@stvgroup.cz

  • písemně na adresu STV INVEST a.s., Etická a protikorupční komise, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle


Etická a protikurupční komise potvrdí přijetí Vašeho oznámení, nejedná-li se o anonymní oznámení, nejpozději ve lhůtě sedmi dnů od jeho přijetí.

O výsledku šetření Etické a protikorupční komise budete rovněž informováni za předpokladu, že jste nepodali anonymní oznámení, nejpozději ve lhůtě 3 (tří) měsíců od přijetí oznámení.


Soubory ke stažení

PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT.
SPOLEČNĚ.

Skupina firem v rámci STV, s tradicí sahající až do roku 1920, dodává pokročilá a efektivní řešení, jak chránit náš svět. Díky vysoké odbornosti a pokročilým výrobním kapacitám umožňujeme našim klientům v plnění jejich misí. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Armáda České republiky nebo policejní sbory mnoha evropských zemí. Naší vizí je podporovat ty, kteří brání právo nás všech žít v bezpečnějším světě.