Výstava: IWA 2018

STV TECHNOLOGY poprvé vystavovala své výrobky pod vlastním jménem na největší evropské výstavě zbraní a střeliva.

Tanková munice pro Armádu České republiky

Výrobní závod společnosti STV GROUP a.s. v Poličce je tradičním českým výrobcem velkorážové munice již od roku 1920 a v potřebném rozsahu zvládl i výrobu tankové munice ráže 125 mm.

Tiskové prohlášení STV GROUP, a.s.

Prohlášení STV GROUP a.s.  ke zprávě PČR o obvinění našich pracovníků v souvislosti s havárií, ke které došlo 23. 2. 2017 při zpracování výbušnin.

STV GROUP a.s. bude vyrábět i pěchotní střelivo

Společnost STV GROUP investuje do technologických zařízení pro výrobu střeliva. V průběhu září podepsala nové smlouvy s dodavateli na dodávky zařízení pro výrobu pěchotního střeliva ráží 12,7x99mm (.50BMG) a 12,7x108mm. Pokračuje tak v investicích do moderních technologií poté, co uvedla do provozu technologickou linku určenou pro výrobu sportovního střeliva ráže 9mm Luger s kapacitou 76 mil ks při třísměnném provozu. Provedené a plánované investice převyšují 500 mil korun.

Trhací práce na Královce

Společnost STV Mining s.r.o. provádí speciální trhací práce v areálu Královka u Bedřichova s cílem vyhloubit základovou jámu pro wellness centrum nově vznikajícího hotelu.

Renovace OT-64 SKOT

STV GROUP a.s. zajistila a provedla ve svém výrobním závodě renovaci obrněného transportéru OT-64 SKOT do provozního stavu a výstavní podoby pro potřebu VHÚ AČR.