Novinky

Trhací práce na Královce

Společnost STV Mining s.r.o. provádí speciální trhací práce v areálu Královka u Bedřichova s cílem vyhloubit základovou jámu pro wellness centrum nově vznikajícího hotelu.

Provádíme speciální trhací práce v areálu Královka u Bedřichova s cílem vyhloubit základovou jámu pro wellness centrum nově vznikajícího hotelu o velikosti 600 m2 a hloubce až 6 metrů. Žulové podloží Jizerských hor obyčejným bagrům zcela odolává, proto byl investor nucen povolat profesionály z oboru vrtných a trhacích prací. 

Trhací práce probíhají postupně pomocí malých jednotlivých odstřelů, kdy celková nálož na jeden odstřel bývá do 30 kg výbušnin a 120 ks rozbušek. Situaci komplikuje bezprostřední blízkost přilehlých budov restaurace a rozhledny. Tyto objekty nesmějí být poškozeny seismickými účinky (otřesy) prací. Omezující je i přítomnost vysílače mobilních operátorů na věži, museli jsme přijmout opatření eliminující nežádoucí roznět vlivem vysokofrekvenční energie.

Trhací práce se provádí tak, aby byl co nejméně omezen provoz restaurace, bezpečnostní okruh se vyklízí na co nejkratší možnou dobu při zachování všech požadavků na bezpečnost provádění trhacích prací.


Fotoalbum