Novinky

Tanková munice pro Armádu České republiky

Výrobní závod společnosti STV GROUP a.s. v Poličce je tradičním českým výrobcem velkorážové munice již od roku 1920 a v potřebném rozsahu zvládl i výrobu tankové munice ráže 125 mm.

Ministerstvo obrany ČR proto podepsalo koncem března s naší společností rámcovou smlouvu, která AČR zajistí v letech 2018 -2021 formou plnění dílčích výzev pružné dodávky potřebného sortimentu a množství munice ráže 125 mm pro tanky typu T-72. Přesná množství jednotlivých typů munice nejsou předem stanovena, stanoveny jsou však jednotkové ceny, možný sortiment a veškeré dodací a platební podmínky.