Novinky

STV GROUP OPRAVÍ PRO AČR HOUFNICE DANA

Společnost STV GROUP na konci roku 2018 podepsala s Ministerstvem obrany ČR rámcovou dohodu na běžné opravy 152 mm samohybných kanónových houfnic vz. 77 DANA platnou na období příštích tří let ve finančním objemu 90 mil Kč.

STV GROUP již v minulosti úspěšně realizovala generální opravy těchto systémů pro polské ozbrojené síly. Současná zakázka bude plněna ve chvíli, kdy armáda a ministerstvo pokračují v rozhodování ve věci potřebné modernizace českého dělostřelectva, jehož hlavním bojovým prostředkem jsou od konce 70. let 20. století právě houfnice DANA.

Mezitím opravy, které budou provedeny v moderních, plně vybavených servisních halách STV GROUP v Poličce, tak pomohou udržet bojeschopnost artilerie a tím zajistí obranu naší republiky nebo případně být nasazeny pro potřeby závazků plynoucích z našeho členství v Severoatlantické alianci. 

Intence provést rozsáhlou revitalizaci českého dělostřelectva je součástí renesance artilerie jako takové. Po studené válce totiž bylo dělostřelectvo, kterému se pro jeho ničivou sílu přezdívá „král bojiště“, spolu s tankovými jednotkami upozaďováno a zdálo se, že je odsouzeno k setrvalé marginalizaci, a to jak v případě tažných, tak samohybných děl. Dynamika moderního konvenčního bitevního pole totiž v 90. letech minulého století a zejména v prvním desetiletí nového milénia spíše ukazovala směrem k potřebě nasazovat více agilní a malé jednotky za podpory vzdušných sil včetně řízených střel a postupně také dronů.

Velkorážové dělostřelecké systémy jako 203 mm 2S7 Pion na podvozku T-80, kterým byla vybavena i ČSLA, byly vyřazeny z výzbroje nebo zakonzervovány pro dlouhodobé uskladnění. Česká armáda se navíc v roce 2010 zbavila i osvědčených 122 mm raketometů RM-70. Podobně se zachovaly i jiné členské státy NATO, které zejména po roce 2001 redukovaly své dělostřelecké jednotky.

Nicméně v souvislosti s vývojem mezinárodní bezpečnostní situace v posledních letech a z ní pramenících konfliktů, z nichž je výmluvný příklad ukrajinské krize, kdy do bojů na východě země bylo dělostřelectvo aktivně zapojeno a mělo na jejich vývoj významný podíl, byl jeho význam přehodnocen.

Změnu prizmatu v posledních letech ukázaly hlavní světové armády představením nových systémů. V roce 2014 Ruská federace testovala prototyp nové 8x8 samohybné houfnice s vysokou mírou automatizace nesoucí označení 2S35 Koalice, jejíž dostřel je až 70 kilometrů. O dva roky později byla 2S35 zavedena do výzbroje ruské armády s hlavní v ráži 152 mm a 155 mm v případě verze pro export. Americká armáda pak demonstrovala vlastní systém M109A7 Paladin na pásovém podvozku, který se má dostřelem vyrovnat svému protějšku a rovněž začít nahrazovat zavedené M109A6.

Česká republika počítá s přezbrojením svého dělostřelectva v koncepci výstavby armády do roku 2025, která jej označuje za integrální složku pozemních sil, jež má mít schopnost poskytnout palebnou podporu na vzdálenost 40 kilometrů. Dostřel houfnic DANA je přitom poloviční.

V každém případě bude společnost STV GROUP připravena armádě poskytnout vlastní řešení, které by pokrylo její aktuální potřeby, a to ať se jedná o pokračující údržbu stávající techniky, její modernizaci nebo nabídnutí zcela nového dělostřeleckého systému.