Novinky

STV GROUP a.s. bude vyrábět i pěchotní střelivo

Společnost STV GROUP investuje do technologických zařízení pro výrobu střeliva. V průběhu září podepsala nové smlouvy s dodavateli na dodávky zařízení pro výrobu pěchotního střeliva ráží 12,7x99mm (.50BMG) a 12,7x108mm. Pokračuje tak v investicích do moderních technologií poté, co uvedla do provozu technologickou linku určenou pro výrobu sportovního střeliva ráže 9mm Luger s kapacitou 76 mil ks při třísměnném provozu. Provedené a plánované investice převyšují 500 mil korun.

„Jednotlivé stroje tvořící ucelenou výrobní linku jsou počítačově řízené a některé z nich umožňují vzdálenou správu.“říká statutární ředitel Jan Děcký a upřesňuje: „Klíčovým faktorem v dnešní době je špičková kvalita finálního výrobku. Z tohoto důvodu, je vedle důsledné průběžné mezioperační kontroly, věnována maximální pozornost kontrole finálních komponentů, ze kterých je náboj sestavován. Všechny díly jsou 100% ověřeny moderními kontrolními systémy využívajícími ultra přesné vysokorychlostní kamery a laserový paprsek, který porovnává rozměry komponentu s jeho technickým výkresem. Nábojnice a střely jsou kontrolovány rozměrově až v deseti definovaných místech. Dále je prověřován každý kus z pohledu vad materiálu (praskliny) nebo jeho povrchového poškození (skvrny). U každé střely probíhá i váhová kontrola. Chybné kusy jsou automaticky vyloučeny z dalšího výrobního procesu. Komponenty bez vad pokračují procesem vlisování zápalky do nábojnice a dále sestavou kompletního náboje. Součástí zařízení na výrobu střeliva 9 mm Luger je i nově pořízené pracoviště balistické zkušebny.“

Neúčinnějším kontrolním mechanismem je však praxe. „Náboje vyrobené v rámci zkušebního provozu jsme nechali odzkoušet českými i zahraničními sportovními střelci,“ vysvětluje Děcký dál a dodává: „Zpětná vazba je pro nás povzbuzující - naše náboje jsou velmi přesné, při střelbě se chovají velmi komfortně a jejich optimální zpětný ráz umožňuje po výstřelu rychlé opětovné zamíření na cíl.“

Komplexnost strojního vybavení zaručuje výrobu všech mechanických komponentů v místě. Potřebné vstupní materiály (Ms, Pb, Cu) jsou nakupovány preferenčně od českých dodavatelů. Středisko výroby střeliva je umístěno ve výrobním závodě v lokalitě Polička, kde budou postupně adaptovány další výrobní objekty pro umístění linky na výrobu střeliva 12,7mm.

Tisková zpráva ke stažení zde.