Novinky

Nové polní stejnokroje pro Armádu České republiky

Společnost Tropner s.r.o. získala zakázku na dodání nových polních stejnokrojů pro české vojáky.

Společnost Tropner s.r.o., sesterská společnost STV GROUP a.s., uspěla ve veřejné zakázce Ministerstva obrany ČR a pro roky 2018-2021 se stane dodavatelem stejnokrojů vzor 95 s lesním potiskem. Koncem května ministryně obrany Karla Šlechtová schválila podpis smluv na jejich nákup. Celková hodnota zakázky je 167 275 000,- Kč.