Úvod » Produkty a služby » Průmyslové trhaviny, vrtné a trhací práce » Vývoj a výroba trhavin

Vývoj a výroba průmyslových trhavin

123

 

Informace

Zabýváme se vývojem a výrobou průmyslových trhavin a technologií pro jejich výrobu a v neposlední řadě také exportem a importem průmyslových trhavin vlastní i zahraniční výroby. Společnost působí na českém trhu průmyslových trhavin od roku 1994 a postupně se zařadila mezi největší tuzemské dodavatele průmyslových trhavin a služeb vrtných a trhacích prací. Společnost provozuje výrobní závody v Ratajích (Kroměříž) a v Hajništi (Liberec), které vyrábějí průmyslové trhaviny na moderních výrobních linkách uvedených do provozu v roce 2010 a dále čtyři skladovací areály výbušnin s distribučními centry, rovnoměrně rozmístěnými po celé ČR (Plzeň, Liberec, Stará Boleslav, Kroměříž) a dobře vybavenými rozvozovými nákladními vozy s výbavou ADR a sledovacím zařízením GPS.

Divize průmyslových trhavin, poskytuje rovněž komplexní služby těžebním organizacím, od prostých závozů trhavin a rozněcovadel k odstřelům s provedením nabíjecího servisu až po kompletní rozpojování hornin pomocí vrtných a trhacích prací včetně sekundérního rozpojování nadměrných kusů rubaniny.

Společnost má pro vývoj, výrobu a přepravu výbušnin vybudován, dokumentován a certifikován systém managementu jakosti v souladu s požadavky standardu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.

 

Naše přednosti jsou:

  • Sortiment vlastních produktů určených především pro trhací práce v povrchových lomech
  • Dosahování ekonomické efektivnosti a konkurenceschopnosti, díky nimž jsou naše trhaviny výkonné a levné
  • Pružný servis pro naše zákazníky
  • Rychlé a spolehlivé dodávky trhavin z vlastních skladů na místa trhacích prací
  • Nabíjecí servis a zpětný odběr a odvoz nespotřebovaných trhavin
  • Distribuce výbušnin flotilou vlastních ADR automobilů
  • Trvalé rozšiřování sortimentu díky vlastnímu vývoji trhavin
  • Poskytování kompletní služby rozpojování hornin pomocí vrtných a trhacích prací