Úvod » Produkty a služby » Pro ozbrojené složky

Pro ozbrojené složky

123

 

Informace

  • Pro tuzemské i zahraniční ozbrojené složky nabízíme široký sortiment zbraní, munice, pozemní i letecké techniky. Našim zákazníkům zajišťujeme opravy techniky i munice, stejně tak jako dodávky náhradních dílů.
  • Zahraniční obchod s vojenským materiálem představuje významnou aktivitu společnosti  STV GROUP a.s.  Našim zákazníkům nabízíme jak nové zboží, tak i cenově výhodné položky ze skladů, včetně případné opravy či modernizace.
  • Účastníme se tuzemských i zahraničních výběrových řízení, v oblasti munice patříme mezi významné dodavatele Ministerstva obrany ČR, a to především v oblasti munice. Nicméně naše společnost nachází i mnoho zahraničních zákazníků, spolupracuje s řadou zahraničních výrobců a dodavatelů a velmi úspěšně realizuje i některé reexporty.
  • Výhodou naší společnosti je vysoce kvalifikovaný personál, silné technické zázemí, rozsáhlé skladové kapacity umožňující prodej zboží z vlastních skladů a v neposlední řadě i možnost dopravy zboží vlastní flotilou ADR kamionů (STV TRANS s.r.o.).
  • Společnost je držitelem potřebných certifikátů (např. EN ISO 9001:2008 a AQAP 2110 (ISO 9001:2009)), živnostenských oprávnění a Povolení MPO ČR č. R130320368 k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Our NCAGE is 1319G.
  • Zahraniční obchod s vojenským materiálem je v ČR regulován zákonem č. 38/1994 Sb. Konkrétní požadavky nebo nabídky oprávněných osob je proto možno adresovat úseku zahraničního obchodu nebo přímo vedení společnosti v Praze (stv@stvgroup.cz).

Kontaktní osoba:

Jan Děcký Commercial director
E-mail: decky@stvgroup.cz
Tel.: +420 724 319 360 | + 420 274 012 204