Úvod » O společnosti » O společnosti

O společnostiProfil společnosti

Historie společnosti STV GROUP a.s. sahá v oblasti speciální výroby již do roku 1920, kdy byla pod názvem „První vojenská muniční továrna“ založena firma pro výrobu munice, a to v přímé reakci na potřebu zvýšení obranyschopnosti státu ve složitém období po I. světové válce. V této době se výroba orientovala především na produkci ručních granátů a dělostřeleckého střeliva. Roku 2015 se již pod názvem Poličské strojírny, a.s. stal tento tradiční výrobce střeliva součástí holdingu STV INVEST.Obdobná činnost společností STV GROUP a Poličských strojíren v oblasti speciální výroby vyústila v konsolidaci těchto aktivit a jejich převedení do společnosti STV GROUP a.s.  

STV INVEST a.s. v systému holdingového uspořádání ovládá následující společnosti:

 • STV GROUP a.s. (http://www.stvgroup.cz)
 • Poličské strojírny a.s. (http://pos.cz)
 • STV TRANS, s.r.o. (http://www.stvtrans.cz) 
 • STV ARMS, spol. s.r.o. (http://www.stvgroup.cz) 
 • STV MINING s.r.o. – Výroba a distribuce průmyslových trhavin, vrtné a trhací práce
 • STV Technology, s.r.o.
 • CZECH ARSENAL s.r.o.
 • STV PRAHA, spol. s.r.o.
 • Tropner s.r.o.
 • STV Polska Sp. z o. o. – Zastoupení v Polsku
 • DAPMON, s.r.o. – Zastoupení na Slovensku
 • STV TRADE Ltd. – Zastoupení v Bulharsku                                                           

STV GROUP je největším českým výrobcem munice se schopností vyrábět celé spektrum střeliva a munice od nábojů do ručních zbraní až po velkorážovou dělostřeleckou munici, leteckou a ženijní munici, a to včetně výroby mechanických dílů. Do výrobního portfolia současně patří výroba plastických trhavin, ručních zbraní typu AK a pancéřovek RPG-7 a SPG-9. 

STV GROUP patří k leaderům v oblasti generálních oprav vojenské techniky a dodávek náhradních dílů jak na pozemní tak leteckou techniku.

V oblasti ekologické likvidace munice si společnost svým profesionálním přístupem a vytrvalou prací vydobyla postavení prověřeného a spolehlivého dodavatele AČR a NSPA.

Mezi civilní aktivity patří zejména vývoj, výroba a distribuce průmyslových trhavin; vrtné a trhací práce; obchod železných a neželezných kovů; zábavní pyrotechnika; bezpečnostní materiál a investiční činnost.

Dlouholeté úspěšné působení na trhu s vojenským materiálem vyžaduje obrovskou míru zodpovědnosti. Společnost STV GROUP a.s. si tento svůj závazek plně uvědomuje a bezvýhradné dodržování všech právních i morálních norem pokládá za naprostou samozřejmost. Klade důraz na neustálé zvyšování odbornosti svých pracovníků a zdokonalování používaných výrobních technologií a postupů (Společnost je držitelem certifikátů EN ISO 9001:2009 a AQAP 2110, TRACE - Anti-Bribery compliance certificate, příslušných koncesních listin a Povolení MPO ČR k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem). V této souvislosti nelze nezmínit ohromné úsilí, které společnost STV GROUP a.s. při své činnosti věnuje trvalému zvyšování bezpečnosti ve všech oblastech její činnosti a minimalizaci dopadu těchto činností na životní prostředí. Společnost STV GROUP a.s., plně si vědoma svých závazků vůči budoucím generacím v oblasti ochrany životního prostředí, vybudovala systém environmentálního managementu a je držitelem certifikátu ISO 14001.

Skupina STV v současné době zaměstnává více jak 500 pracovníků a tržby již několik let převyšují hranici 1 mld CZK.