Úvod » Novinky » Testy trhavin
« Zpět na seznam

Testy trhavin

Testy trhavin

Průmyslová trhavina FRAGMENTIT, kterou společnost STV GROUP a.s. nabízí letos svým zákazníkům, je vysoce výkonná volně sypaná trhavina na bázi hexogenu. Používá se především v obtížně rozpojitelných lomových partiích v zavodněných vývrtech, kde se dobře uplatní její vysoký výkon.

Součástí testovacích odstřelů při uvádění trhaviny FRAGMENTIT na trh v letošním roce bylo i kontinuální měření detonační rychlosti v reálných podmínkách těžebního odstřelu v žulovém lomu, které provedl znalec RNDr. Bohumil Svoboda, CSc.

Měření ukázala, že nálož sestávající z trhaviny DAPMON 30 obohacené přibližně 20% FRAGMENTITU vykazuje detonační rychlost přesahující 5 000 m/s (přesně 5 030 m/s ve 22 m dlouhém vrtu o průměru 90 mm). Detonační rychlost samotného DAPMONU 30 v týchž podmínkách dosáhla hodnoty 4 350 m/s, což je hodnota typická pro tuto trhavinu typu DAP se zvýšeným výkonem.

Měřením jsme si tedy opět ověřili, že v reálných podmínkách těžebních odstřelů dosahuje DAPMON 30 za srovnatelných podmínek detonační rychlosti řádově o 10% vyšší než běžné trhaviny typu DAP. Trhavina FRAGMENTIT si pak během velmi krátké doby našla pevné a nezastupitelné místo v naší nabídce průmyslových trhavin.