Úvod » Novinky » Clonový odstřel Kajlovec
« Zpět na seznam

Clonový odstřel Kajlovec

Clonový odstřel Kajlovec

STV GROUP a.s. již více jak tři roky zajišťuje pro společnost Silnice Morava komplexní služby v oblasti vrtných a trhacích prácí v lomu Kajlovec. Na této těžební lokalitě byla realizována řada clonových odstřelů od projekčních prací, přes vrtné práce vlastními vrtacími soupravami, nabíjení odstřelů trhavinami z výrobního sortimentu STV GROUP a.s. až po provedení samotných trhacích prací.

Clonový odstřel č. 122 v lomu Kajlovec patří v rámci České republiky do kategorie těch největších odstřelů. Ne do každého odstřelu se nabije 16 640 kg trhavin a je rozpojeno více jak 100 000 t horniny na jeden odpal. Celkově bylo pro tento odstřel navrtáno a nabito 118 svislých vývrtů o délce 22 až 23 m a 80 patních a zdvihacích vývrtů o délce 11 až 12 m. Byť byl takto rozsáhlý odstřel realizován v poměrně složitých těžebních a geologických podmínkách, kdy levou částí rozpojovaného bloku procházela velké tektonické poruchové pásmo, výsledný tvar rozvalu byl rovnoměrný, odsazení od stěny bezvadné a fragmentace vynikající. Bezproblémová realizace tak velkého odstřelu, jakým byl CO 122 v lomu Kajlovec, znovu potvrdila, že společnost STV GROUP a.s. zvládá i nejnáročnější požadavky na poli vrtných a trhacích prací.

K nabití odstřelu byly použity zejména průmyslové trhaviny z vlastní produkce STV GROUP. Rozhodující trhavinou v odstřelu byl DAPMON 30. Dnes již všeobecně známé vynikající výkonové parametry této trhaviny byly základem pro dosažení rovnoměrné fragmentace o požadované velikosti jednotlivých kusů. DAPMON 30 však vyniká nejen mimořádným výkonem, ale i velmi dobrými manipulačními vlastnostmi, zejména pak sypatelností. Zejména tato vlastnost umožnila rychlé a bezproblémové nabíjení, takže celý odstřel, včetně patních vývrtů byl nabit pomocí šesti pracovníků za 5 hodin. Taková produktivita nabíjení, plně srovnatelná s mechanizovaným nabíjením nabíjecími vozy, by samozřejmě nebyla možná, kdyby společnost nedokázala postupně získat a vyškolit nanejvýše kvalifikované pracovníky od řidičů ADR, přes pracovníky nabíjecího servisu, až po střelmistry a TVO.

Za zmínku zajisté stojí, že při odstřelu byla použita nová emulzní trhavina EMONIT 1 a po odstřelu bylo možné konstatovat, že EMONIT 1 odvedl více než vynikající práci. EMONIT 1 je emulzní trhavina vyrobená společností STV GROUP v Ratajích u Kroměříže z emulzní matrice rovněž vlastní výroby. Pro upřesnění - EMONIT 1 je emulzní vodovzdorná náložkovaná trhavina, zcitlivěná skleněnými mikrokuličkami a iniciovatelná rozbuškou. Pro začátek tedy výrobek, který se svými výbornými technickými parametry „pouze“ vyrovná obdobným výrobků, ale zajisté je předčí vynikající cenou. Do budoucna budou následovat odvozené typy jako  LWC (emulze s nízkým obsahem vody), heavy ANFO (emulze s přídavkem DAP) a proplyněné trhaviny. A v neposlední řadě svým zákazníkům již v blízké budoucnosti nabídneme i emulzní trhavinu čerpanou na místě spotřeby přímo z nabíjecího vozu.  

Technologie výroby emulzních trhavin realizovaná ve výrobním závodě Rataje je navržena tak, aby provoz vyžadoval minimum obsluhujícího personálu a byla v maximální možné míře šetrná k životnímu a pracovní prostředí. Výrobní prostory i samotná výrobní linka je připravena na budoucí doplnění technologie o zařízení pro rekuperaci tepla, což přinese nemalé úspory nákladů na energie. Uvedení trhaviny EMONIT 1 na trh dokládá schopnost společnosti zvládnout vlastními silami i výrobu jedné z technicko-technologicky nejsložitějších průmyslových trhavin vůbec a skutečnost, že tato trhavina je vyráběna na technologické lince, vyvinuté vlastními silami, dokládá vysokou odbornou úroveň společnosti jako etablovaného výrobce průmyslových trhavin evropského standardu.

Vzornou realizací mimořádného clonového odstřelu CO 122 na lomu Kajlovec učinila společnost STV GROUP další významný krok na cestě, jejímž cílem je být spolehlivým a dlouhodobým partnerem všech, kteří mají zájem o kvalitně odvedenou práci za příznivých ekonomických podmínek.