Úvod » Certifikace

Certifikace

Informace

  • STV GROUP a.s. má vybudován, dokumentován a certifikován systém managementu kvality v souladu s požadavky standardu ISO 9001:2008.
  • Naše společnost je  taktéž držitelem mezinárodního vojenského certifikátu AQAP 2110 a od roku 2011  máme certifikaci dle  ISO 14001:2004.
  • Požadavky NATO na ověřování jakosti při výrobě (AQAP 2120) pro podporu státního ověřování jakosti. Společnost sleduje intenzivně aktuální stav vydávaných ČOS na serveru Úř OSKSOJ.
  • Společnost striktně dodržuje bezpečnostní program prevence závažné havárie pro areály Mantov, Hajniště a Rataje.
  • Naše NCAGE je 1319G.

Dokumenty

Certifikace AQAP 2110

Certifikace ISO 9001

Certifikace ISO 14001

Certifikace OHSAS 180001