Úvod » Certifikace

Certifikace

Informace

  • STV GROUP a.s. má vybudován, dokumentován a certifikován systém managementu kvality v souladu s požadavky standardu ISO 9001:2015 a ISO14001:2015.
  • Společnost striktně dodržuje bezpečnostní program prevence závažné havárie pro areály Polička, Nové město pod Smrkem - Hajniště a Rataje u Kroměříže.
  • Naše společnost je  taktéž držitelem mezinárodního vojenského certifikátu AQAP 2110 a plní požadavky NATO na ověřování jakosti při výrobě (AQAP 2120). Společnost sleduje aktuální stav vydávaných ČOS na serveru Úř OSKSOJ.
  • Naše NCAGE je 1319G.
  • Ve dnech 25.-27.9.2017 proběhl re-certifikační audit  dle norem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 s kladným výsledkem. Audit poprvé  u nás provedla firma TÜV NORD.CZ.

Dokumenty

Certifikace AQAP 2110

Certifikace ISO 9001

Certifikace ISO 14001

Certifikace OHSAS 180001